Nieuws

ERP informatiepakket

ERP informatiepakket

Meer informatie over ERP Systemen en het selecteren van een nieuw ERP systeem vindt u in het gratis ERP-informatiepakket.

Aanvragen

CTAC Jaarverslag 2014 is gepubliceerd

Het jaarverslag van 2014 is gepubliceerd. In dit jaarverslag vindt u een selectie uit de resultaten die we het afgelopen jaar hebben behaald.

Te lezen is dat terugkijkend op 2014 we kunnen constateren dat Ctac de stijgende lijn – mede als gevolg van eenvoortgezet marktherstel – blijft vasthouden. Dit blijkt onder meer uit een hogere omzet en eenaanzienlijke stijging van het nettoresultaat. Goed nieuws, maar minstens even goed om te wetenis, dat dit niet uit de lucht komt vallen. Er is gericht geïnvesteerd en hard gewerkt. Download het jaarverslag 2014.