ERP per branche

ERP voor de Bouw

ERP in de bouw

Elk bedrijf kent natuurlijk standaard processen, zoals verkoop, inkoop, financiële boekhouding en voorraad beheer. Per branche is er echter behoefte aan specifieke functionaliteit. Voor de bouw zijn belangrijke onderwerpen die specifiek bij de branche horen.

Specifieke eisen voor de Bouw

Zo worden er binnen de Bouw vaak offertes aangevraagd en uitgebracht op basis van een bestek. Hierbij moet niet alleen de offerte lay-out conform klantvoorschriften worden gemaakt, maar is ook een calculatiemodule erg belangrijk om te komen tot realistische vraagprijzen. De prijzen worden daarbij opgebouwd niet alleen op basis van ingekochte materialen met marge toeslagen of een bruto- en nettoprijsopbouw, maar ook door alle inschattingen van detailhandelingen gerubriceerd op te kunnen bouwen. Vaak ook nog met referentie naar tekeningen.

Gratis ERP-Informatiepakket

ERP informatiepakket
Vul hier je gegevens in:

  Daarnaast spelen er onderwerpen zoals:

  • Een combinatie van fixed-price en het werken op nacalculatie. Veel projecten bevatten een fixed prijs voor een basis woning, en alle afwijkende zaken moeten op basis van nacalculatie uitgevoerd kunnen worden;
  • Indien grotere projecten worden uitgevoerd moet ook projectmanagement, project accounting en project control kunnen worden ondersteund. Hierbij moeten met name kostensoorten per fase inzichtelijk gemaakt kunnen worden in de bouwfase. Voor zowel de ontwerp- ook de uitvoeringsfase moeten de activiteiten gepland kunnen worden, zeker in afstemming met externe partijen;
  • Het gebruik van betalingsschema’s en vooruit betalingen;
  • Materialen worden veelal projectgebonden ingekocht met projectspecifieke prijzen. Deze moeten makkelijk beheerd kunnen worden en gebruikt kunnen worden bij het bepalen van de verkoopprijs en bewaking van de gerealiseerde marge op het project;
  • Tijdregistratie, voor klussen op nacalculatie of bij inhuur van onderaannemers op nacalculatie;
  • Gereedschapsbeheer indien speciale gereedschappen gebruikt worden en schaars zijn;

  Wat relatief weinig wordt gebruikt of maar zeer beperkt, is uitgebreide magazijnbeheer functionaliteit. Meestal is simpel voorraadbeheer met minimale voorraadniveau ’s voldoende. Daar komt bij dat in deze branche ook veel projectmatig voorraden bijgehouden moeten kunnen worden.

  Complexe projecten in de Bouw

  Naast deze functionaliteit wordt bij grotere bouwondernemingen die grote projecten uitvoeren steeds meer aandacht besteed aan risico management. Door de complexiteit van de projecten kan een klein probleem in de organisatie van het werk, snel leiden tot extra kosten of zelfs boetes opgelegd door de klant. Een risicolog met extra risico budgetregels in de budgetbewaking worden hier steeds meer vereist. Ondersteuning voor de beslisprocessen rondom het opvangen van deze risico’s c.q. meerwerk wordt hier dan ook belangrijk.

  Met name bij complexere projecten waaraan veel partijen deelnemen (architect, ingenieursbureau, aannemer, onderaannemers, etc.) is het up-to-date houden van bestekinformatie van essentieel belang. Daardoor is hierbij ook een sterke behoefte aan een collaboratie platform c.q. centralisatie van technische informatie in een BOM systeem of goede koppeling met CAD-systemen belangrijk en het delen van informatie via collaboratie-platformen belangrijk. Hierbij kan samenwerking lopen van simpel delen van een document dat op een centrale plaats staat, tot het ondersteunen van centrale project-plaatsen met workflows, discussies, taken, project documentaties en versie beheer.

  Administratie

  Er is steeds meer behoefte aan functionaliteit voor de registratie van goederenontvangst op de bouwplaats digitaal te ondersteunen met directe terugkoppeling naar inkoop en administratie. Daarbij wordt steeds meer digitaal gewerkt met online ontvangstbonnen op de vrachtauto en digitale interfacing met het op de bouw gerichte ERP-systeem voor de administratieve afhandeling. Doordat hier steeds nieuwere software worden toegepast en transportplanning platformen meer worden toegepast, worden digitale integratie eisen hiermee steeds belangrijker.

  Capaciteit

  Als laatste wordt af en toe ook gewerkt met flexibele capaciteit om werknemers per deelklus per dag toe te wijzen. Complicerende factor hierbij is vaak dat er steeds meer externe ploegen worden ingezet als flexibele capaciteit. Hierbij wordt niet gewoon een klus uitbesteed, maar gedeeltelijk capaciteit ingehuurd, inclusief tijdregistratie.

  Meer informatie over ERP vindt u in het ERP Informatiepakket.