ERP per branche

ERP voor Projecten

ERP voor projecten

ERP Software voor Projecten

ERP_Projecten_ERP-Software-Selectie@2xERP Software wordt bij veel verschillende type bedrijven gebruikt. Zo zijn er bedrijven die hun producten op voorraad produceren en vanuit de voorraad verkopen. Deze bedrijven hebben eigen producten. Ze maken de producten op basis van een forecast, zonder al een order van de klant te hebben. Het ERP Systeem moet dus de juiste functionaliteit hebben om op basis van een forecast te produceren. Daarnaast is orderacceptatie op basis van de aanwezig voorraad belangrijk en het zo efficiënt inplannen van de bedrijfsresources. Andere bedrijven produceren klantordergestuurd. Nadat de klant een product bestelt, wordt het product geproduceerd, of wordt eventueel uit halffabricaten samengesteld. De koppeling tussen de verkooporder en productieorder en de effectiviteit van het proces hierbij belangrijk voor het ERP Systeem.

ERP en Projecten

Bij bedrijven die project gestuurd werken zijn andere factoren belangrijk. Een project is in principe een eenmalige activiteit, specifiek voor een bepaalde opdrachtgever. Er zijn ook projecten die door meerdere opdrachtgevers worden uitgevoerd. Een project heeft vaak een lange doorlooptijd. Ook kan een project bestaan uit sub-projecten. Een project kan onderdeel uitmaken van een programma. Daarnaast is een project opgedeeld in een aantal fases, gescheiden door gate reviews of milestones.

Gratis ERP-Informatiepakket

ERP informatiepakket
Vul hier je gegevens in:

  Bij machinebouwers, of andere industriële fabrikanten die projectmatig werken, wordt het product op klantspecificatie ontworpen en geproduceerd. We spreken dan over Engineer-to-Order. Ook wel aangeduid met ETO. Bij een ETO proces is bij de start van het project nog niet 100% bekend hoe het eindproduct er precies uit komt te zien. Het ERP Systeem moet hier dus mee om kunnen gaan. Men moet dus om kunnen gaan met een grote mate van onzekerheid. Bij productie op voorraad (ook wel Make-to-Stock, MTS genoemd), is de stuklijst al direct bekend. Bij projecten is dat dus niet het geval.

  Bij een project is dus vooraf nog niet alles bekend. De opleverdatum ligt bij de start meestal wel vast. Er zijn projectmanagers die de projecten aansturen. Het ondersteunen van de project manager en de projectorganisatie vormt de kernfunctionaliteit van ERP Software voor Projecten. Bedrijven gebruiken vaak MS Project voor het beheren van projecten. Het verschil tussen ERP Software voor Projecten en MS Project is dat de projectenmodule in ERP gekoppeld is aan de financiële administratie, maar ook aan de materiaalplanning. Zo zijn direct de financiële consequenties zichtbaar. Omdat naast het sturen op doorlooptijd, natuurlijk ook het budget belangrijk is voor een project manager.

  ERP Software voor Projecten en Planning

  Het plannen van projecten is complex. ERP Software voor projecten moet alle facetten van planning die van toepassing zijn bij project gestuurd organisatie ondersteunen. Projectmatige werkende bedrijven hebben vaak een matrix organisatie. Een projectmanager of projectplanner, plant de resources van alle afdelingen die bij een project betrokken zijn met het ERP systeem. Daarnaast heeft een functionele afdeling ook een afdelingsmanager die verantwoordelijk is voor de afdeling. Het ERP Systeem moet de afdelingsmanager ook ondersteunen bij het managen van de afdeling. ERP Software voor Projecten moet dus om kunnen gaan met het plannen van meerdere dimensies.

  ERP Software voor Projecten en Finance

  De eisen aan ERP software voor project op het gebied van Finance zijn anders dan voor Make-to-Stock bedrijven. Projectmatige bedrijven hebben weinig generieke voorraad maar kopen veel projectmatig in. Het beheren van het Onderhanden Werk is voor ERP Software voor projecten erg belangrijk en moet goed worden ondersteund. Projectmanagers moeten op elk moment inzicht hebben in de status van hun project, zowel qua doorlooptijd als financieel. Dat zien we bij elk projectmatig werkend bedrijf terugkomen. Met grote, complexe en langdurige projecten is veel kapitaal gemoeid. Om niet alle kosten van het volledige project voor te financieren worden facturatietermijn afgesproken. Het ERP systeem moet de termijnen op een project vast kunnen leggen en op basis van deze termijnen en de verwachte uitgaves een cashflow analyse op kunnen stellen.

  ERP Software voor projecten selecteren

  Welke ERP systemen zijn nu echt geschikt voor het aansturen van project gestuurde organisaties? Wij hebben een vergelijkingstool waarop ERP systemen op vele honderden onderwerpen kunnen worden vergeleken. Zo ben je er zeker van de het ERP Systeem aan de gestelde eisen voldoet.

  Meer informatie over ERP vindt u in het ERP Informatiepakket.