Nieuws

ERP informatiepakket

ERP informatiepakket

Meer informatie over ERP Systemen en het selecteren van een nieuw ERP systeem vindt u in het gratis ERP-informatiepakket.

Aanvragen

Epicor 9 in the Cloud

Epicor 9 in the Cloud

De nieuwe ontwikkeling op automatiseringsgebied waar veel over wordt gezegd en geschreven is Cloud Computing

Onder Cloud Computing wordt verstaan dat de applicatiesoftware zelf, het beheer en de back-up niet meer binnen de eigen organisatie wordt georganiseerd maar wordt uitbesteed aan derden. Met betrekking tot Cloud Computing zijn er verschillende modellen mogelijk zoals Private Cloud, Hybrid Cloud en Public Cloud. Ook voor bestaande systemen. Belangrijke thema’s zijn natuurlijk het behoud van snelheid en de veiligheidaspecten wanneer u uw data aan de wolk toevertrouwd.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van het gebruik van Epicor 9 ERP in the Cloud kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop