ERP

Wat in PDM en wat in ERP

Welke data beheer je in ERP en welke data in PDM?

Wat in PDM en wat in ERP?

ERP en PDMBedrijven die complex samengestelde producten leveren, gebruiken behalve een ERP-systeem in toenemende mate een PDM (Product Data Management) systeem. Daarmee ontstaat direct de vraag: wat doen we waar? Het antwoord is zowel voor de tekenkamer als voor werkvoorbereiding, inkoop en productie van belang. Zelfs de serviceafdeling kan hierin een rol spelen. Hoe PDM past binnen de totale IT-architectuur en waar welke gegevens ontstaan en worden vastgelegd zal elk bedrijf zelf moeten vaststellen. Haar organisatievorm, producttype en type proces zijn hierin bepalend. In dit artikel wordt ingegaan op de overwegingen die daarbij een rol spelen.

Product Data Management systemen (ook wel PLM; Product Lifecycle Management systemen genoemd) zijn al geruime tijd op de markt. Vroeger was dit vooral iets voor de grote bedrijven. De laatste jaren zien we dat ook het Midden- en Kleinbedrijf PLM-systemen meer gaat inzetten.

PDM / PLM

De basisgedachte is dat de specificatie van een nieuw of gewijzigd product binnen PDM wordt vastgelegd. Dit gebeurt in de vorm van een item of configuratie waaraan allerlei vormen van technische informatie zijn gekoppeld. Denk hierbij aan ontwerpspecificaties, (klant)tekeningen, productdocumentatie, testgegevens en certificaten. Daarnaast wordt binnen PDM de productstructuur vastgelegd via stuklijstrelaties. Deze systemen zijn goed in het beheren van structuren en van allerlei typen documenten. Ook het zoeken op allerlei kenmerken (materiaal, toepassingsmogelijkheden etc.) wordt goed ondersteund. Daarnaast biedt PDM goede mogelijkheden voor versiebeheer en bieden zij workflow ondersteuning voor wijzigingsbeheer en vrijgave processen.

Het systeem heeft een centrale opslag (vault) waarin de informatie beheerd wordt; onder andere de 2D- en 3D-tekeningen worden hier opgeslagen. Deze tekeningen zijn vaak van belang tijdens het bestel- en productieproces. De interface naar CAD-systemen is vanuit de meeste PDM-systemen goed geregeld, iets waarin ERP-systemen wat minder sterk zijn. Sommige PDM-systemen bieden de mogelijkheid tot configuratiebeheer van uitgeleverde installaties voor servicedoeleinden.

Gratis ERP-Informatiepakket

ERP informatiepakket
Vul hier je gegevens in:

  ERP

  Een ERP-systeem is primair bedoeld om het realisatieproces van een order, product of project te ondersteunen en financiële gegevens te registreren. Daarvoor zijn artikelen nodig die in een stuklijststructuur worden opgenomen. In ERP Systemen ligt de focus op de logistieke informatie van deze artikelen. Sommige artikelen moeten worden besteld, andere worden geproduceerd of geassembleerd. Daarvoor is informatie nodig over waar de inkoopdelen besteld moeten worden, over de samenstelling van de producten en de bewerkingen die nodig zijn om tot het eindproduct te komen. Dee tekening en ook werkinstructies kunnen daarbij een nuttig hulpmiddel zijn. Sommige bedrijven maken na uitlevering van een product een service-configuratie aan binnen de servicemodule van het systeem, ter ondersteuning van de aftersales.

  De link naar ERP

  Soms zijn binnen het ontwerpproces, dat in PDM en CAD plaatsvindt, al keuzes gemaakt voor leveranciers van bepaalde onderdelen. Het kan zijn dat al prijsinformatie bekend is. Deze gegevens zijn vaak al beschikbaar en ook nodig binnen het ERP-systeem. Later in het proces kunnen hiermee de bestellingen en productieopdrachten worden aangemaakt en opgevolgd. Technisch bestaan er mogelijkheden om vanuit het PDM-systeem deze gegevens direct op te roepen vanuit de ERP-database, zonder dat deze gegevens gedupliceerd hoeven te worden.

  De overwegingen

  Bedrijven die nadenken over de inzet van zowel PDM als ERP zullen onder meer de volgende vragen moeten beantwoorden:

  • werken we volgens het engineer-to-order principe, of werken we meer volgens configure-to-order?
  • gebruiken we PDM zowel voor R&D [order onafhankelijk] als voor ordergerichte engineering?
  • welke rol kan een Productconfigurator spelen en hoe is de relatie tot de andere systemen?
  • welke gegevens slaan we waar op (wat doen we bijvoorbeeld met prijs- en leveranciersinformatie)?
  • hoe moet de interface tussen PDM en ERP eruit zien en wie is er leidend?
  • op welke momenten in het proces wordt informatie tussen PDM en ERP uitgewisseld en hoe verloopt dat proces?
  • hoe ontsluiten we de in PDM opgeslagen informatie naar de rest van de organisatie?
  • waar gaan we de installed base (configuratie) informatie vastleggen?
  • is de productstructuur in PDM dezelfde als die in ERP: is onderscheid tussen engineering- en productielijsten zinvol? Dit betekent het nodige extra werk en stelt specifieke eisen aan het PDM-systeem.

  De antwoorden

  Op deze vragen zijn geen algemeen geldende antwoorden te geven. Vaak is in een bedrijf één van beide systemen al in gebruik of zijn er bepaalde organisatorische keuzes gemaakt. Ook de mate waarin sprake is van standaard- of klantspecifieke producten is een factor in de keuze.

  Wel kan een aantal principes worden gebruikt om tot keuzes te komen:

  • generieke, orderonafhankelijke, technisch inhoudelijke productgegevens horen thuis in PDM en deze is leading;
  • (order)specifieke productgegevens en financiële / prijsgegevens horen thuis binnen ERP; zij dienen wel gebaseerd te zijn op de voorkeuren, die in PDM zijn vastgelegd;
  • voorkeursartikelen en stuklijststructuren ontstaan binnen PDM en worden via een interface overgezet naar ERP; ordergerichte aanpassingen kunnen ook in ERP worden gedaan; dit is een keuze;
  • artikelnummers zijn bij voorkeur betekenisloos; kenmerken van artikelen worden in kenmerkvelden vastgelegd.

  We zien dat bedrijven die zowel PDM als ERP gebruiken geen directe link meer leggen tussen CAD en ERP, maar dat de CAD-programmatuur het PDM-systeem als databron gebruikt. Net zoals Word automatisch wordt gestart bij het aanpassen van een productspecificatie, wordt de CAD-software gestart bij het aanpassen van een tekening(document). In deze situatie komen artikel- en stuklijstgegevens niet meer rechtstreeks uit CAD maar vanuit het PDM-systeem.