ERP systeem

Isah Isah Business Software

isahIsah Business Software

Isah Business Software is een internationaal softwarebedrijf dat standaard administratieve software ontwikkelt, verkoopt, implementeert en onderhoudt. Onze kernmarkt is de maakindustrie. Met meer dan 25 jaar ervaring in die branche weten we precies welke informatie nodig is om uw bedrijf beter te besturen. Dat komt gebundeld terug in onze business software, waarvan de functionaliteit standaard voldoet aan de meeste eisen en ambities van maakbedrijven.

De software automatiseert alle administratieve kernprocessen ten behoeve van de complete levenscyclus van producten: van verkoop en engineering tot productie en onderhoud. We bieden u een geïntegreerde oplossing waarin ERP, engineering, serviceen project management samenkomen, ondersteund door een modern technologisch platform en financieel pakket. Onze software is erop gericht om u te helpen de efficiency en het rendement van uw bedrijf te verhogen. Het uitgangspunt daarbij is een intensieve, langdurige samenwerking met u als klant.

Gratis ERP-Informatiepakket

ERP informatiepakket
Vul hier je gegevens in:

Vanuit een passie voor de industrie levert Isah een actieve bijdrage aan een krachtige maakindustrie wereldwijd. Daarbij staan innovatie, professionaliteit, klantgerichtheid en kwaliteit voorop. We zijn internationaal actief met klanten in meer dan twintig verschillende landen. Naast de eigen verkoop- en implementatieactiviteiten in Europa, werken we samen met gecertificeerde partners in Noord-Amerika en Afrika. We bundelen onze krachten met diverse belangenorganisaties en investeren in initiatieven ter bevordering van de industrie.

Business Software

De business software van Isah vormt de spil van al uw bedrijfsprocessen. U krijgt oplossingen aangereikt die uw bedrijf en de processen daarin sterker maken en bijdragen aan en forse rendementsverbetering. Zo wordt het werken – voor al uw medewerkers – prettiger, gemakkelijker en overzichtelijker.

Hierbij maakt het niet uit hoe groot of klein uw bedrijf is. Isah is aantrekkelijk voor ondernemingen van drie tot honderden users. Met één vestiging, maar ook voor multinationals. En dat in de hele productlifecycle: engineering, productie en service.

Om Isah optimaal te kunnen af te stemmen op uw organisatie, bieden wij u de keuze uit 3 productlijnen: Smart, Expert en Master.

Isah Smart:
ideaal voor compacte organisaties waarin een medewerker meerdere functies en taken moet uitvoeren. U kunt meerdere stappen in het proces in één keer doorlopen, zonder dat u onnodige tussenautorisaties hoeft te doen. De perfecte basis voor een eventuele doorgroei.

Isah Expert:
speciaal bestemd voor organisaties waarin specifieke medewerkers afzonderlijke functies en taken hebben. Doordat de automatisering van het hele bedrijfsproces is geïntegreerd, verloopt de communicatie tussen de verschillende functies optimaal. Iedere medewerker krijgt automatisch alle relevante, actuele informatie over zijn rol en taken.

Isah Master:
ontwikkeld voor grote organisaties, die met een overkoepelend licentiemodel een grote mate van vrijheid hebben, specifiek afgestemd op hun wensen.

ERP

Met de ERP applicatie komt Isah tegemoet aan al uw standaardwensen en ambities. Zo worden uw processen bestuurbaar, beheersbaar en inzichtelijk. Maar: in een klantordergestuurd bedrijf heeft u natuurlijk niet alleen te maken met standaardprocessen. Elk bedrijf is immers uniek. Zo kan het succes van úw onderneming bijvoorbeeld gebaseerd zijn op uw eigen manier van calculeren, plannen of service verlenen. Met Isah versterkt u de unique selling points van uw bedrijf.

Zo werkt het
De oplossingen van Isah sluiten volledig aan op de functies en taken in het industriële bedrijf. We weten namelijk precies welke informatie uw medewerkers nodig hebben om hun taken goed uit te voeren.

Daarbij krijgt uw medewerker – structureel – inzicht in de aandachtspunten die specifiek voor zijn of haar functie van belang zijn. Zo kunnen ze proactief handelen om eventuele bottlenecks in het proces te voorkomen.

Daarnaast kan uw medewerker snel (ad hoc) inzicht krijgen in de gevolgen op het proces van – bijvoorbeeld – een calamiteit of andere onvoorziene gebeurtenis. Automatiseringskennis hebben ze daar niet voor nodig! Uw medewerkers kunnen direct de gepaste maatregelen nemen. Doordat de oplossing van Isah gebruiksvriendelijk en intuïtief is, werkt iedereen er graag en goed mee. Uw medewerkers zijn dus in staat om op een prettige manier hun functie beter uit te voeren.

Projectmanagement

Met Isah Projectmanagement is het mogelijk om op een hoger niveau naar alle bedrijfsprocessen te kijken én deze te beoordelen. Uniek daarbij is dat het hele bedrijfsproces, inclusief het productieproces, inzichtelijk wordt. U kunt dus tijdens de hele projectvoortgang kritisch kijken naar uw planning, kosten en opbrengsten. U heeft de mogelijkheid te analyseren wat structureel de bottlenecks zijn in uw planning of waar het lek zit in de kosten en opbrengsten. De applicatie heeft daardoor direct een positief effect op uw marges, leverbetrouwbaarheid, uw bezettingsgraad (minder overhead!) en uw klantgerichtheid.

Zo werkt het
Als u een order niet kunt uitleveren, schuift uw planning automatisch door. Immers, in Isah zijn alle individuele productieorders geïntegreerd. Uniek daarbij is dat u rechtstreeks inzicht krijgt in de gevolgen van – bijvoorbeeld – het niet halen van de planning. U ziet wat het betekent voor uw bedrijfsproces en voor uw financiële situatie. Bovendien kunt u ook de inschatting van de projectmanager meenemen in de beoordeling van de gevolgen. Uw eigen kennis en ervaring hebben dus direct invloed op de doorrekeningen. Anders gezegd: Isah Projectmanagement sluit perfect aan op uw praktijk.