Disclaimer

Op het gebruik van ERP-Selectie.nl zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van ERP-Selectie.nl stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De informatie op deze website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. ERP-Selectie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.

ERP-Selectie.nl mag de website en de content op ieder moment en naar eigen inzicht wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. ERP-Selectie.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging,

ERP-Selectie.nl bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door ERP-Selectie.nl worden beheerd. Deze zijn door ERP-Selectie.nl te goeder trouw geselecteerd en opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. KCBS geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

ERP-Selectie.nl kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

ERP-Selectie.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij ERP-Selectie.nl en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ERP-Selectie.nl niet toegestaan.

Privacy statement

ERP-Selectie.nl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In ons privacy statement delen we hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Ons beleid is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze in Nederland en Europa geldt.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om: Bedrijfsnaam, naam en volledige achternaam contactpersoon, adres, telefoonnummers, emailadressen en andere gegevens die van belang zijn voor een goede communicatie met de gebruikers van ons platform.

Moet je ons jouw gegevens verstrekken?

Nee, dat hoeft niet. Wanneer je echter gebruik wilt maken van ons platform of onze dienstverlening, moeten wij voor de uitvoering van de daaruit voor ons voortkomende verplichtingen de beschikking hebben over je persoons- en bedrijfsgegevens. Wanneer je ons deze niet wilt verstrekken kunnen wij niet voldoen aan je wensen tot het leveren van diensten of zaken.

Doelen

De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door ERP-Selectie.nl zijn:

– Om u te helpen bij uw ERP project is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken om deze werkzaamheden correct te kunnen uitvoeren

Ontvangers

Binnen onze dienstverlening kan sprake zijn van ontvangers van persoonsgegevens. Het gaat dan om derden die wij inschakelen ten behoeve van onze eigen dienstverlening. Dit betreffen bijvoorbeeld derden die het onderhoud van onze ICT-systemen verzorgen. Indien sprake is van toegang tot je persoonsgegevens wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken worden gemaakt om een correcte verwerking en beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen.

Opslag van gegevens

Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken, slaan wij deze nooit langer op dan noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht of het verlenen van garantie en service. Wanneer de opslag van je gegevens niet langer noodzakelijk is worden je gegevens uit onze systemen gewist.

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden (buiten de hiervoor genoemde gevallen) alleen aan derden doorgegeven als daar een wettelijke verplichting toe is of als jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Je rechten

je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van je persoonsgegevens voordat deze verwerking plaatsvindt. Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te (laten) rectificeren of wissen. Wij zullen hieraan meewerken, tenzij er wettelijke of andere dwingende belemmeringen zijn om dit te doen. In dat geval zullen wij je hierover informeren. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en ons te vragen om de verwerking te staken of te beperken. Als er geen wettelijke of andere dwingende belemmeringen zijn zullen wij dit doen. Als je van je rechten gebruik wilt maken kun je schriftelijk of per email een verzoek indienen. Houd er rekening mee dat wij je identiteit controleren voordat wij je de gevraagde gegevens kunnen verstrekken.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Onze computersystemen en gebouwen zijn beveiligd op een niveau dat noodzakelijk en passend is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens. Wij werken uitsluitend samen met organisaties die minimaal eenzelfde niveau van beveiliging kunnen garanderen. Ondanks alle maatregelen die wij treffen, kan een inbreuk of datalek nooit helemaal worden uitgesloten. Als zich een incident voordoet, zal er direct nader onderzoek worden verricht en zullen maatregelen worden getroffen om verdere schade te voorkomen. Zoals de wet dit vereist, zal een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken personen wiens gegevens het betreft. Wij registreren geen fraudegevoelige betalingsinformatie zoals creditcardgegevens, etc.

Vragen en klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt dan vragen wij je om contact met ons op te nemen via info@erp-selectie.nl.

akiho yoshizawa indianpornsluts.com sunny leone hot in ragini mms 2brawling go 136 hentaispa.com hentai momonewestxxx bukaporn.com xnxxactresshdmovies3 nesaporn.net lokel bfyokkora hentai hosthentai.com leni loud hentai
abot kamay na pangarap episode 25 pinoyteleseryeflix.com where to download tagalog moviesママのリアル性教育 優月まりな javpussy.net 上原茉咲نيك مصري محارم best-pornos.com نيك في العملkarpewadi gotubexxx.com xxxvldeسكس بنات هايجة babezporn.com هندى سكس
شراميط محجبه wiwiuku.com سكس بجودة عاليةnew girl porn pornhindimovies.com www.3gpking.comtransformation hentai manga hentaionly.net хентай покемоныاغراء سكسي abdulaporno.com سكس مصرى شعبىmovies this week hindi desixxxtube.info wwwxxxporn