Wat is ERP?

Waar worden ERP Systemen voor gebruikt? Wat is een ERP systeem? Wat betekent ERP?
ERP Systemen ondersteunen en automatiseren de integrale bedrijfsprocessen van een organisatie. Een ERP Systeem heeft een centrale database waardoor masterdata maar een keer hoeft te worden ingevoerd. Dat leidt tot efficiency verbetering en het voorkomt fouten. We komen ERP Systemen tegen bij productie- en handelsbedrijven, maar ook in de Bouw of in Ziekenhuizen.

Wat is ERP?
Een ERP Systeem is een software programma dat door bedrijven wordt gebruikt om de processen aan te sturen. Bij sommige kleine bedrijven worden in plaats van een ERP Systeem, losse Excel-files en een boekhoudprogramma gebruikt. Maar zodra bedrijven groeien is er behoefte aan een compleet programma met modules voor alle functies.

Wat is de betekenis van ERP?

De betekenis van een ERP systeem voor een organisatie kan erg groot zijn omdat het vrijwel alle bedrijfsprocessen kan ondersteunen.

Voor bedrijven die voor de eerste keer met een ERP systeem gaan werken is de overgang groot omdat activiteiten die voorheen in losse deelsystemen plaatsvonden nu in één samenhangend systeem zijn ondergebracht. We noemen een paar voorbeelden. Wanneer men een order invoert en bevestigt wordt een reservering gedaan op de voorraad. Dit kan in de volgende planningsrun leiden tot een advies om de voorraad aan te gaan vullen. Wanneer men op de klant een verkeerd factuuradres vastlegt, komt dit adres op een verkooporder en gaat de factuur naar een onjuist adres. Wanneer men geen contactpersoon heeft aangegeven voor het mailen van de factuur, gaat de factuur er niet uit, enz.

Dit integrale karakter biedt veel mogelijkheden om processen te stroomlijnen, informatie maar één keer in te voeren, één bron van informatie te hanteren en snel te kunnen rapporteren, zonder Excel lijsten aan elkaar te knopen. Het gaat echter niet vanzelf: het systeem moet worden ingericht en gevoed blijven met de juiste en complete informatie. We hopen dat we hiermee een eerst aanzet hebben gegeven op de vraag, “Wat is ERP?”.

Welke modules heeft een ERP Systeem?

Een ERP Systeem heeft bijna altijd een Financiële module. Daarnaast zijn Verkoop, Inkoop en Magazijnbeheer modules die in elk ERP Systeem terugkomen. In ERP systemen voor productiebedrijven zie je uiteraard vaak een Productie module inclusief werkvoorbereiding en Shop Floor Controle voor het aansturen van de productie. Deze EPR systemen hebben ook vaak een engineeringmodule waarin stuklijsten, versies en wijzigingen kun worden beheerd. Bij handelsbedrijven zijn modules voor Voorraadbeheer, Forecasting, EDI en koppelingen met webshops essentieel voor de bedrijfsvoering.

Wat is de Top 10 ERP Systemen voor 2022?

Panorama Consulting brengt jaarlijks een internationale Top 10 ERP Systemen uit. Hierbij de lijst voor 2022:

 1. Oracle
 2. SAP
 3. Microsoft
 4. Infor
 5. NetSuite
 6. IFS
 7. SYSPRO
 8. Rootstock
 9. Acumatica
 10. DELMIAworks (voorheen IQMS)

Let op: Dit is een lijst met internationale partijen. Vraag het gratis ERP Informatiepakket aan voor informatie over de Nederlandse top 10 ERP Systemen.

ERP informatiepakket

Download het ERP informatiepakket. Deze bestaat uit:

 • De Whitepaper Succesvol ERP selecteren
 • De Whitepaper Succesvol ERP implementeren
 • Het dossier wat is ERP

Een compleet handboek met duidelijk stappenplan voor selectie en implementatie van ERP systemen. De functies, kosten, voor- en nadelen. Lees verder wanneer het jou uitkomt!
  Wat zijn de beste selectiecriteria voor een nieuw ERP Systeem?

  Nadat de vragen “Wat is ERP?” en “Wat is een ERP Systeem?” zijn beantwoord en je hebt vastgesteld dat je een ERP Systeem nodig heb binnen je bedrijf, komt de volgende uitdaging. Welke ERP Systeem is het beste voor mijn bedrijf. Hierbij de 10 meest gebruikte criteria voor het selecteren van een nieuw ERP Systeem en natuurlijk ook de Leverancier:

  1. Branche focus
  2. Functionele fit
  3. Cloud of On-premise
  4. Lokale of internationale ERP leverancier en/of ERP Systeem
  5. Technologie van het ERP Pakket
  6. Klik met de leverancier
  7. Implementatieplan
  8. Kosten van het ERP Pakket
  9. Benodigde implementatie inspanning
  10. Referenties

  Wat zijn de kosten van een ERP Systeem?

  De kosten van ERP Software

  De kosten zijn een belangrijke criterium bij ERP Selectie.  Er zijn twee veelgebruikte prijsmodellen bij ERP systemen:

  1. Het gebruiksrecht van de software wordt eenmalig gekocht en men betaalt periodiek onderhoud
  2. Abonnementsvorm: Men betaalt een periodiek bedrag (vaak per maand) voor het gebruik en onderhoud van de software; in geval van een cloud toepassing: ook voor het gebruik van de infrastructuur waarop de software draait.

  De kosten kunnen bestaan uit:

  • Abonnementskosten per periode per gebruiker
  • Aanschaf van ERP systeem
  • Extra modules
  • Hosting van infrastructuur
  • Aanschaf van hardware (server, mobile devices, scanners, etc.)
  • Interne kosten van arbeid
  • Uren van de leverancier
  • Inhuur van derden (tijdelijke uitbreiding capaciteit, onafhankelijkse adviseur, externe project manager)
  • Onderhoudscontract, SLA
  • Software van derden (bijv. in geval van interfacing, aansturing printen, soms factuur scanning)

  Soorten ERP gebruikers

  De licentie is het gebruiksrecht voor de applicatie en betreft een aantal anonieme gelijktijdige (concurrent) gebruikers of specifieke (named) gebruikers. Daarnaast wordt soms onderscheid gemaakt naar soort gebruikers: Professional / Enterprise die bijna alle functies gebruikt, Functional, die zich vooral binnen één bepaalde functie beweegt en Task die slechts beperkt het systeem gebruikt, zoals voor tijdregistratie of melding van goederenverplaatsing.

  Prijsopbouw per ERP Leverancier

  De prijsopbouw verschilt per leverancier. Bij sommige leveranciers is deze gebaseerd een bedrag per gebruiker, aangevuld met een bedrag per module. Bij andere leveranciers moet er ook voor aanvullende modules per gebruiker worden betaald.

  Onderhoud

  De onderhoudscontracten bestaan meestal uit:

  • Het regelmatig leveren van verbeteringen en uitbreidingen op de software (upgrades)
  • De ondersteuning bij het oplossen van vragen bij het gebruik van het ERP systeem (Helpdesk)

  In geval men afzonderlijk voor onderhoud betaalt (basismodel 1) dan sluit men een contract voor een bepaalde periode (meerdere jaren). De jaarlijkse kosten liggen in de orde van 20% van de aanschafkosten.

  ERP in abonnementsvorm

  Hierbij wordt veelal een bedrag per maand betaald. Wanneer sprake is van een public cloud, dan zit in dit totaalbedrag:

  • Het gebruik van de ERP software
  • Nieuwe versies en bug fixes
  • Het gebruik van de infrastructuur (hardware, systeemsoftware) en het technisch beheer.

  Het kan zijn dat voor de help desk nog een apart bedrag in rekening wordt gebracht.

  Cloud ERP Systemen

  Cloud ERP versus On Premise ERP

  Het traditionele model, waarbij je zelf een server in huis heeft, ERP systeem aanschaft, installeert en implementeert, wordt tegenwoordig On premise of On Premises genoemd. Het is echter al geruime tijd mogelijk om het systeem buiten de deur te plaatsen en op afstand daarvan gebruik te maken. Wanneer er specifiek voor jouw bedrijf een server is opgesteld en/of ERP software is geïnstalleerd, wordt dat met hosting aangeduid. Een aantal ERP-leveranciers verlenen deze service aan hun klanten.

  Aan de andere zijde van het spectrum zien we de opkomst van Cloud-computing. Je maakt gebruik van softwarediensten op het internet, zonder dat je precies weet waar het staat. Je hebt alleen een webadres, een abonnement en een inlogcode nodig. Hierbij wordt zowel de technische infrastructuur gedeeld met anderen als ook de software. Voorbeelden zijn Office365 van Microsoft, iCloud van Apple en Picasa van Google. Het gaat hier om standaardfunctionaliteit. De gebruiker hoeft geen hardware en software aan te schaffen, maar betaalt “huur” voor het gebruik daarvan. Er kan nog steeds sprake zijn van een implementatie: vaststellen hoe jouw bedrijf de ERP software gaat gebruiken en met welke instellingen.

  Een tussenvorm is “Private Cloud”: in deze variant maakt de ERP software die aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld, gebruik van gedeelde technische infrastructuur, maar wordt de software zelf niet gedeeld met andere klanten. De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de private cloud ligt bij een professionele leverancier van ICT diensten. Voor ERP is de “private cloud” een vorm die enerzijds tegemoet komt aan de wens van een eigen en anderzijds een eenvoudig toegankelijk systeem.

  Cloud ERP

  Ook op het gebied van ERP systemen zien we een verschuiving van “on premise” in de richting van de Cloud. Leveranciers nemen hier nadrukkelijk het voortouw; de bedrijven volgen voorzichtig. Er wordt al geruime tijd afgebakende functionaliteit vanuit het internet wordt aangeboden, zoals CRM (salesforce.com), Project portalen (Projectplace.nl) en Financiële systemen (Exact Online). Sinds enkele jaren zijn daar complete ERP Systemen bij gekomen zoals NetSuite, SAP Business ByDesign en Infor CloudSuite en Dynamics 365. Softwareleveranciers proberen dit zo efficiënt mogelijk te doen door hun ERP software “Multi-tenant” te maken, d.w.z. dat er binnen één database / software-installatie meerdere klanten (tenant = huurder) actief kunnen zijn.

  Belangrijke karakteristiek is dat het hier in principe gaat om standaard ERP software. Cloud ERP in zijn zuivere vorm is dus alleen mogelijk als u zich volledig conformeert aan de standaardmogelijkheden van het aangeboden ERP Systeem. Uiteraard zijn er wel configuratiemogelijkheden, echter binnen de standaard. Er zijn inmiddels ook cloud-aanbieders die maatwerk kunnen realiseren, zoals NetSuite.

  Enkele partijen die Cloud ERP hosten voor de ERP Leveraniers zijn AWS (Amazon Web Services) en ook Microsoft. Infor maakt bijvoorbeeld gebruik van de Cloud diensten van AWS.

  Een ander kenmerk van Cloud ERP is dat men een bedrag betaalt per gebruiker per gebruiksperiode, in plaats van dat er sprake is van een grote initiële investering in software en hardware en terugkerende onderhoudskosten.

  Gratis ERP informatiepakket met de beste white papers

  Meer informatie over ERP Systemen en het selecteren van een nieuw ERP systeem vind je in het gratis ERP-informatiepakket inclusief de laatste trends, Wat is ERP, de kosten van een ERP pakket, de betekenis van een ERP Systeem, diverse whitepapers en checklijsten voor jouw ERP project.

  Gratis ERP-informatiepakket aanvragen

  Wat is Open Source ERP?

  Open Source versus Closed Source gaat eigenlijk over het beschikbaar zijn van de (source van) software. Voor jou kan dit om een aantal redenen belangrijk zijn.

  1. Indien je ERP leverancier failliet gaat wil je de mogelijkheid houden jouw systeem aan te kunnen blijven passen aan de veranderende wensen. Dit is juridisch eenvoudiger te regelen indien het gebaseerd is op open-source. Dit kan ook worden ondervangen in het contract met de leverancier die de (closed) source ter beschikking stelt in die specifieke situatie en onder bepaalde voorwaarden.
  2. Je wil de mogelijkheid hebben altijd zelf je ERP software pakket aan te laten passen, onafhankelijk van de leverancier.

  Met name het 2-de punt kan een belangrijke overweging zijn om te kiezen voor een product met een open source: onafhankelijkheid van leverancier en/of implementatiepartner (het vermijden van een “lock-in”). Een open-source community kan voor jou hierin een belangrijke rol spelen. Hoe groter de community, des te onafhankelijker van de ERP software leverancier, maar ook des te groter de kans dat er continu nieuwe functionaliteit ontwikkeld wordt.

  Deze vraag moet je niet verwarren met de prijs van een product c.q. keuze van de implementatiepartner. De kwaliteit van jouw ERP implementatiepartner bestaat met name uit zijn expertise, methode van implementatie, softwareontwikkeling, klantondersteuning en beschikbaarheid. In principe ga je een lange termijn relatie aan met jouw implementatiepartner c.q. ERP software leverancier. Het succes van de implementatie hangt in belangrijke mate af van de keuze van deze partner.

  Op dit moment is er een langzame beweging gaande waarbij de in open-source community ontwikkelde applicaties met voldoende functionaliteit, steeds professioneler in de markt gezet worden. Door een selectie van partners en kwalificatieprogramma wordt getracht het kwaliteitsniveau op een constant niveau te brengen en te handhaven.

  Interfaces met ERP systeem

  Behalve ERP systemen zijn op de markt tal van andere specialistische pakketten op de markt. We noemen hier de pakketten voor functiegebieden, waarvoor sommige ERP pakketten zelf ook functionaliteit bieden of pakketten die in combinatie met ERP kunnen worden toegepast. Vaak worden er interfaces tussen het ERP pakket en deze systemen gerealiseerd.

  • Advanced Planning Systemen (APS): APS Systemen zijn voor de planning van capaciteit en materiaal, tegen eindige capaciteit
  • Business Intelligence (BI): BI Systemen bieden flexibele management rapportage met doorzoom mogelijkheden
  • Customer Relationship Management (CRM): CRM Systemen ondersteunen marketing, relatiebeheer, verkoop en service
  • Document Management Systeem (DMS): DMS Systemen zijn ter ondersteuning van het aanmaken, opslaan en beheren van documenten.
  • Human Resources Management (HRM): HRM Systemen beheren personeelsinformatie, salaris
  • Manufacturing Execution System (MES): MES Systemen ondersteunen registratie van machinedata tijdens de productie
  • Product Data Management (PDM): PLM Systemen beheren alle gegevens omtrent producten (zie ook PLM-systemen)
  • Productconfigurator (PCF): PCF Systemen zijn voor het configureren van producten met een aantal opties
  • Tijdregistratie-systemen: registratie van bestede uren in productie en op kantoor
  • Transport Management Systemen (TMS): TMS Systemen sturen het transport aan om producten naar de klanten te sturen.
  • Warehouse Management Systemen (WMS): WMS Systemen bieden geavanceerde ondersteuning op het gebied van magazijnbeheer
  • Weegsystemen: het wegen van producten
  • Workflow Management (WFM): WFM Systemen zijn ter ondersteuning van administratieve processen meet meerdere stappen en uitvoerenden

  Vaak kan een ERP Systeem een aantal basis functionaliteiten van de aanpalende systemen afdekken. Het is afhankelijk van de behoefte van een bedrijf of het nodig is om een specifiek systeem te gebruiken. Leveranciers van deze aanpalende systemen hebben ervaring met het koppelen met een ERP Systeem. In een aantal gevallen zal de functionaliteit van een goed ERP systeem voldoende zijn. Meer informatie over welke functionaliteiten per ERP Systeem worden afgedekt kun je vinden in het gratis ERP-informatiepakket.

  Wat zijn de Trends voor Nederlandse ERP Systemen voor 2022?

  Cloud, cloud en nog eens cloud

  We zien dat alle internationale ERP leveranciers de stap naar de cloud hebben gemaakt. De systemen kunnen vanuit elke locatie met een browser worden gebruikt. Er is geen installatie nodig op de laptop. Door de beperkte mogelijkheden voor maatwerk zien we dat bedrijven sneller de processen aan willen passen naar het ERP-systeem dan voorheen. Dat is een positieve trend. De Nederlandse ERP-leveranciers hebben de stap naar de cloud nog niet allemaal gemaakt. We zien wel dat de boekhoudpakketten wel beschikbaar zijn in de cloud. Maar Nederlandse ERP systemen, zeker voor de maakindustie, moeten deze stap nog maken. Ze bieden meestal een hosted versie aan, maar multi-tenant public cloud nog niet.

  Apps voor ERP Systemen

  Steeds meer ERP leveranciers bieden Apps aan. De meeste toepassingen zien we op het terrein van financiën (bijvoorbeeld Exact Online), CRM (vele voorbeelden), Service en Tijdregistratie. Het aantal partijen dat Apps aanbiedt neemt sterk toe; dat geldt ook voor de vraag vanuit de bedrijven. De apps zijn vaak beschikbaar in een appstore van de ERP Leverancier.

  Functionele breedte van Nederlandse ERP Systemen

  De leveranciers breiden de functionaliteit steeds verder uit. Toch zijn er nog onderscheidende gebieden die niet door alle ERP Leveranciers goed worden ondersteund, zoals:

  • Verhuur;
  • Warehouse Management;
  • Quality Management;
  • Human Resources (Capital) Management;
  • Forecasting;
  • Workflow Management;
  • Multi-company / Multi-site / Internationaal.

  Op het gebied van voorraadbeheer is de ondersteuning duidelijk toegenomen, al treft men de ondersteuning bij de goede inregeling van voorraadparameters nog lang niet bij elk systeem aan. Het belang van “weten wat men wil” wordt hierdoor extra groot: je zult prioriteiten moeten stellen, zowel in de aan te schaffen modules als bij de volgorde van invoering.

  ERP kan steeds beter koppelen met PLM en CAD

  We hebben aan de leveranciers gevraagd welke koppelingen/integraties met CAD en PLM-systemen men aanbiedt. Met CAD zijn inmiddels de nodige koppelingen beschikbaar, al zijn deze sterk gericht op AutoCAD, Pro Engineer en Solid Edge. Andere CAD-pakketten zijn duidelijk minder gekoppeld.
  Een derde deel van de onderzochte ERP systemen voor productiebedrijven biedt een eigen PLM-module aan. Wanneer je reeds over een PLM-systeem beschikt is het van belang te weten dat een derde deel van de systemen geen standaard PLM-koppelingen biedt. Het is dus wel opletten geblazen. Zorg dat je hier tijdens het ERP selectietraject voldoende aandacht aan besteedt.

  Productconfiguratoren (PCF of ook wel CPQ)

  Steeds meer bedrijven ontdekken dat het erg veel tijd kost om elk product opnieuw klant specifiek te calculeren en te offreren. Door de producten op moduleniveau te standaardiseren en duidelijkere afspraken te maken over wat men wel en niet wil aanbieden, kan men sneller leveren en kosten besparen. We noemen dit ook wel Smart Customization. Het is dan verstandig om gebruik te gaan maken van een productconfigurator. Deze kan enerzijds het verkoopproces versnellen (calculeren, offreren en ordervastlegging) en anderzijds de werkvoorbereiding vereenvoudigen.

  Sommige ERP-leveranciers spelen hierop in door hun eigen productconfigurator verder te ontwikkelen. Anderen bouwen hun integratie / koppeling met specialistische pakketten zoals Tacton en Sofon verder uit.

  Projectondersteuning van ERP Systemen wordt beter

  Een groeiend aantal ERP pakketten biedt niet alleen ondersteuning op het gebied van de administratie van projecten, maar ook voor de tijd- en capaciteitsplanning. Een aantal ERP systemen gebruikt MsProject voor de grafische representatie, anderen hebben een eigen weergave (Trimergo, SAP, Isah, enkele Microsoft-partners). De verschillen zitten met name op de integratie van de materiaal- en activiteitenplanning en de integratie van de productieplanning met de projectplanning.
  We zien een significante verbetering van: projectdefinitie en planning projecten en productie. Een project kan in toenemende mate in detail worden gedefinieerd en ook de mogelijkheden voor planning van projecten en de onderliggende productieorders neemt toe.

  Echter er is een toenemende behoefte om uren op projecten te kunnen registreren en om de planning van projecten in de grafische mode uit te voeren. Helaas laten de ERP Systemen hier mogelijkheden tot verbetering (nog) liggen.

  Service mogelijkheden van ERP Systemen breiden uit

  We zien een duidelijke verbetering om garantiebepalingen vast te leggen en serviceopdrachten uit te voeren. Een heel belangrijk facet van het verlenen van service is het vastleggen van de actuele configuratie bij de klant en de configuratiehistorie. De ERP systemen hebben zich op dit punt significant verbeterd. Het ondersteunen van mobiele service wordt nog niet door iedere leverancier opgepakt. ERP Pakket leveranciers onderscheiden zich duidelijk in de mogelijkheden tot mobiele service.

  No-code, Low-code neemt ook toe bij ERP Systemen in Nederland

  Een recente ontwikkeling is dat ERP Systemen kunnen worden uitgebreid met zelf gemaakt apps. Meestal worden deze door middel van een eenvoudig platform door het bedrijf zelf gemaakt. Dat kan door middel van No-code, Low-code platformen waarbij je niet zelf hoeft te kunnen programmeren. Met eenvoudig drag&drop kan een app worden gemaakt.

  Automatisering door middel van RPA (Robotic Process Automation)

  Door het inzetten van RPA kunnen repeteren taken worden geautomatiseerd. Deze trend zie je bij steeds meer moderne ERP systemen terug.

   

  Vraag het Gratis ERP informatiepakket aan

  Meer informatie over ERP Systemen en het selecteren van een nieuw ERP systeem vind je in het gratis ERP-informatiepakket inclusief de laatste trends, Wat is ERP, de kosten van ERP, diverse whitepapers en checklijsten voor jouw ERP project.

  Vraag ERP Informatiepakket aan

  Wat zijn stappen van ERP Implementatie?

  De implementatie van een ERP systeem vraagt helaas wat meer inspanning dan het downloaden en installeren van een ERP software pakket. Voor je begint aan een ERP Implementatie moet je een een goed beeld hebben van hoe je de processen wilt laten verlopen en hoe het systeem dit moet ondersteunen. Maar uit welke stappen bestaat een ERP Implementatie? Hierbij het stappenplan:

  • Stap 1: Het leren kennen van het ERP systeem door instructies van de consultants
  • Stap 2: Een keuze te maken uit de geboden ERP functies.
  • Stap 3: Bepalen hoe je deze functies wil gaan gebruiken en het schrijven van de blauwdruk
  • Stap 4: Het inrichten van het ERP systeem
  • Stap 5: Het uitvoeren een proef datamigratie
  • Stap 6: Het testen of de processen zijn ingericht en werken zoals je dat wenst
  • Stap 7: Het inrichten van alle documenten, formulieren en rapporten
  • Stap 8: Het opstellen van een Go-live plan
  • Stap 9: Het trainen van de eind gebruikers
  • Stap 10: De definitieve datamigratie en het Go-live moment

  ERP Systeem implementeren: Het moment van "Go live"

  Aan het einde van de implementatie gaat je “live” met het nieuwe ERP systeem. Alle “oude” systemen worden buiten gebruik gesteld; sommige zijn voor raadpleging te gebruiken. We moeten de initiële implementatie echter zien als een eerste stap: de basis staat er, we kunnen ermee werken, de basisrapporten komen eruit, de facturering loopt etc. De echte benefits van het systeem worden pas behaald als we daarna ook tijd vrijmaken het systeem verder te optimaliseren en te blijven aanpassen aan hoe het bedrijf en haar processen zich ontwikkelen.

  Wat zijn de valkuilen bij een ERP Implementatie?

  We zien in de praktijk dat er veel fouten worden gemaakt bij een ERP Implementatie. Hierbij de meest voorkomende valkuilen bij een ERP Implementatie

  • Te weinig tijd beschikbaar voor ERP
  • De verkeerde mensen in ERP project team
  • Slecht projectmanagement
  • Geen goed ERP Implementatieplan
  • Geen support van hoger management voor ERP
  • Te uitgebreide scope ineens willen realiseren
  • Te veel maatwerk toestaan
  • Ondeskundige consultant
  • Geen oog voor het veranderproces
  • Eis Nederlandstalige ERP consultants indien Nederlands de voertaal is binnen uw bedrijf.
  • Onduidelijke afspraken met de ERP leverancier

  Pas op met een generieke Top 10 ERP Systemen!

  Onze adviseurs krijgen vaak vragen zoals: “Kunt u aangeven welke ERP Systemen bij de Top-10 horen?”. Dat is een vraag waarop moeilijk een eenduidig antwoord is te geven. Wat bepaalt of een ERP Systeem (Enterprise Resource Planning) tot de top behoort? Wat hebt u aan een ERP systeem wat bij ‘de top’ behoort maar zeer complex is, of niet geschikt is voor jouw bedrijf, of veel te duur is? En dan hebben we het nog niet eens over de keuze voor een leverancier. Wat heb je aan een systeem dat ‘alles kan’, terwijl de leverancier uw business niet begrijpt, geen vertaalslag kan maken van de bedrijfsprocessen naar de ERP oplossing, of misschien slechte service levert?

  Daarom zijn lijsten met de TOP 10 ERP Systemen wat ons betreft van weinig toegevoegde waarde. Zeker als niet duidelijk is, waarom een systeem tot de ‘top’ behoort. Een advies willen we u graag meegeven: Richt je in eerste instantie op jouw eigen bedrijfsprocessen en laat je goed informeren over ERP. En ga niet klakkeloos aan de slag met de zogenaamde ‘toplijsten’!

  Waar kun je de Top 10 lijsten dan wel voor gebruiken? Als voor jou duidelijk is op welke sectoren de leveranciers zich richten, en als dat overeenkomt met jouw eigen sector, dan kun je de Top 10 lijst gebruiken voor het opstellen van een long-list. Verder kun je als marktonderzoeken de lijsten gebruiken om trends te analyseren.

  Sector specifieke Top 10 lijsten van ERP

  Je kunt beter op zoek gaan naar lijsten met de top 10 ERP Systemen per sector. Als jij bijvoorbeeld in de Bouw werkzaam bent wil je ook een ERP Systeem dat voor de bouw geschikt is. ERP in de Bouw moet goed met projecten op kunnen gaan. Dat is in de Bouw erg belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook voor ERP voor de Groothandel. ERP Systemen voor de Groothandel hoeven bijvoorbeeld vaak een projecten functionaliteit te bevatten. Belangrijk voor ERP voor de groothandel is inkoop en verkoop en vaak een koppeling met een Webshop en een WMS. Hetzelfde is van toepassing voor ERP voor het MKB. ERP systemen voor het MKB hoeven geen internationale dekking te hebben en in 20 verschillende talen beschikbaar te zijn. ERP voor het MKB moet aansluiting hebben bij MKB bedrijven en vooral niet te complex en te uitgebreid zijn. Je wil niet dat de IT afdeling van een MKB bedrijf 5 FTE-ers nodig heeft op het ERP systeem te onderhouden.

  Wat is het beste Nederlandse ERP Systeem?

  Ook dit is een vraag die onze adviseurs vaak krijgen. ‘Wat vinden jullie het beste Nederlandse ERP Systeem?” Hier kan niet eenvoudig een antwoord op worden gegeven. Ons advies is om de ERP Vergelijker te gebruiken om voor jouw specifieke situatie het beste ERP te vinden.

  Definitie van ERP: Enterprise Resource Planning

  Enterprise Resource Planning is een term die niet iedereen misschien kent. Maar iedereen kent de term ERP. Maar wat is nu precies de betekenis van ERP is? Vaak krijgen we de vragen: “Wat is een ERP Systeem?”, “Kunnen jullie uitleggen wat de definitie van ERP is?”, “Wat is de betekenis van een ERP Systeem?”

  Hierbij de uitleg wat de betekenis van ERP is.

  ERP Software stuurt de bedrijfsprocessen aan. Enterprise staat voor Bedrijf. Resource betreft alle middelen van het bedrijf, dan kunnen zowel medewerkers, machines als voorraad zijn. Planning staat voor het plannen, beheren en aansturen van alle middelen. Hierdoor kan ERP bij elk bedrijf worden ingezet. Veel directeuren en eigenaren zijn desondanks terughoudend om ERP te gebruiken omdat men de verhalen van mislukte ERP Implementatie kent. Door de selectie en implementatie goed voor te bereiden verklein je dit risico.

  Er zijn veel type ERP Systemen. Er is ERP in de Cloud. Maar er zijn ook ERP oplossing die On-premise beschikbaar zijn, waarbij het systeem op een lokale server wordt geïnstalleerd. We hebben diverse artikelen en blogs over ERP geschreven. We zien dat de vraag naar Cloud ERP toeneemt. Ook steeds meer kleine bedrijven kiezen voor Cloud ERP. Hiermee is Enterprise Resource Planning dus niet alleen maar weggelegd voor grote multinationals maar ook voor bedrijven uit het MKB.

  Meer informatie over alle ERP Systemen:

  Verder hebben we begin 2022 een online ERP Vergelijker voor u gemaakt. Hiermee kan je alle ERP Systemen vergelijken om basis van honderden criteria. Dit is een onmisbare tool voor het vergelijken van ERP en bij het opstellen van een longlist of shortlist:

  Gratis ERP informatiepakket met de beste white papers

  Meer informatie over ERP Systemen en het selecteren van een nieuw ERP systeem vind je in het gratis ERP-informatiepakket inclusief de laatste trends, Wat is ERP in 2022, de kosten van ERP, de definitie van ERP, diverse whitepapers en checklijsten voor uw ERP project.

  Gratis ERP-informatiepakket aanvragen
  akiho yoshizawa indianpornsluts.com sunny leone hot in ragini mms 2brawling go 136 hentaispa.com hentai momonewestxxx bukaporn.com xnxxactresshdmovies3 nesaporn.net lokel bfyokkora hentai hosthentai.com leni loud hentai
  abot kamay na pangarap episode 25 pinoyteleseryeflix.com where to download tagalog moviesママのリアル性教育 優月まりな javpussy.net 上原茉咲نيك مصري محارم best-pornos.com نيك في العملkarpewadi gotubexxx.com xxxvldeسكس بنات هايجة babezporn.com هندى سكس
  شراميط محجبه wiwiuku.com سكس بجودة عاليةnew girl porn pornhindimovies.com www.3gpking.comtransformation hentai manga hentaionly.net хентай покемоныاغراء سكسي abdulaporno.com سكس مصرى شعبىmovies this week hindi desixxxtube.info wwwxxxporn