Vind snel de juiste ERP Systemen voor uw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Bouw

Bouwbedrijven stellen specifieke eisen aan hun ERP bouw systemen. Op basis van een bestek worden er in de Bouw vaak offertes aangevraagd. Verder is het risico management bij grotere bouwprojecten steeds belangrijker, zeker voor de grotere bouwbedrijven. Zo kan een klein probleem in de planning van het werk of de organisatie daarvan, zeker bij complexe projecten, leiden tot boetes, uitloop van werkzaamheden en hierdoor hogere kosten. Hier moet ERP bouw software op ingericht zijn.

Specifieke eisen ERP voor de Bouw

Zo worden er binnen de Bouw vaak offertes aangevraagd en uitgebracht op basis van een bestek. Hierbij moet niet alleen de offerte lay-out conform klantvoorschriften worden gemaakt, maar is ook een calculatiemodule erg belangrijk om te komen tot realistische vraagprijzen. De prijzen worden daarbij opgebouwd niet alleen op basis van ingekochte materialen met marge toeslagen of een bruto- en nettoprijsopbouw, maar ook door alle inschattingen van detailhandelingen gerubriceerd op te kunnen bouwen. Vaak ook nog met referentie naar tekeningen.

Daarnaast spelen er voor ERP voor de bouw, onderwerpen zoals:

 • Een combinatie van fixed-price en het werken op nacalculatie. Veel projecten bevatten een fixed prijs voor een basis woning, en alle afwijkende zaken moeten op basis van nacalculatie uitgevoerd kunnen worden
 • Indien grotere projecten worden uitgevoerd moet ook projectmanagement, project accounting en project control kunnen worden ondersteund. Hierbij moeten met name kostensoorten per fase inzichtelijk gemaakt kunnen worden in de bouwfase. Voor zowel de ontwerp- ook de uitvoeringsfase moeten de activiteiten gepland kunnen worden, zeker in afstemming met externe partijen
 • Het gebruik van betalingsschema’s en vooruit betalingen;
  Materialen worden veelal projectgebonden ingekocht met projectspecifieke prijzen. Deze moeten makkelijk beheerd kunnen worden en gebruikt kunnen worden bij het bepalen van de verkoopprijs en bewaking van de gerealiseerde marge op het project
 • Tijdregistratie, voor klussen op nacalculatie of bij inhuur van onderaannemers op nacalculatie
 • Gereedschapsbeheer indien speciale gereedschappen gebruikt worden en schaars zijn

Complexe projecten in de Bouw

Wat relatief weinig wordt gebruikt of maar zeer beperkt, is uitgebreide magazijnbeheer functionaliteit. Meestal is simpel voorraadbeheer met minimale voorraadniveau ’s voldoende. Daar komt bij dat in deze branche ook veel projectmatig voorraden bijgehouden moeten kunnen worden.

Naast deze functionaliteit wordt bij grotere bouwondernemingen die grote projecten uitvoeren steeds meer aandacht besteed aan risico management. Door de complexiteit van de projecten kan een klein probleem in de organisatie van het werk, snel leiden tot extra kosten of zelfs boetes opgelegd door de klant. Een risicolog met extra risico budgetregels in de budgetbewaking worden hier steeds meer vereist. Ondersteuning voor de beslisprocessen rondom het opvangen van deze risico’s c.q. meerwerk wordt hier dan ook belangrijk.

Met name bij complexere projecten waaraan veel partijen deelnemen (architect, ingenieursbureau, aannemer, onderaannemers, etc.) is het up-to-date houden van bestekinformatie van essentieel belang. Daardoor is hierbij ook een sterke behoefte aan een collaboratie platform c.q. centralisatie van technische informatie in een BOM systeem of goede koppeling met CAD-systemen belangrijk en het delen van informatie via collaboratie-platformen belangrijk. Hierbij kan samenwerking lopen van simpel delen van een document dat op een centrale plaats staat, tot het ondersteunen van centrale project-plaatsen met workflows, discussies, taken, project documentaties en versie beheer.

Administratie

Er is steeds meer behoefte aan functionaliteit voor de registratie van goederenontvangst op de bouwplaats digitaal te ondersteunen met directe terugkoppeling naar inkoop en administratie. Daarbij wordt steeds meer digitaal gewerkt met online ontvangstbonnen op de vrachtauto en digitale interfacing met het op de bouw gerichte ERP-systeem voor de administratieve afhandeling. Doordat hier steeds nieuwere software worden gebruikt en transportplanning platformen meer worden toegepast, worden digitale integratie eisen hiermee steeds belangrijker.

Capaciteit

Als laatste wordt af en toe ook gewerkt met flexibele capaciteit om werknemers per deelklus per dag toe te wijzen. Complicerende factor hierbij is vaak dat er steeds meer externe ploegen worden ingezet als flexibele capaciteit. Hierbij wordt niet gewoon een klus uitbesteed, maar gedeeltelijk capaciteit ingehuurd, inclusief tijdregistratie. ERP voor de Bouw kan hier specifiek rekening mee houden.

Ik wil graag het gratis ERP Informatiepakket ontvangen

Meer informatie over ERP software voor de Bouw en het selecteren van een nieuw ERP systeem vindt u in het gratis ERP-informatiepakket inclusief de laatste trends, de kosten van ERP, diverse whitepapers en checklijsten voor uw ERP project.