Vind snel de juiste ERP Systemen voor uw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Installatiebedrijven

ERP Software voor installatiebedrijven biedt specifieke functionaliteit zoals BIM, integratie met technische groothandels en field service modules. ERP Software voor de installatiebranche is er specifiek op gericht de bedrijfsprocessen voor installateurs te ondersteunen. Met digitale workflows wordt papierloos werken realiteit en worden processen eenvoudiger en sneller. Monteurs hebben onderweg alle werkinstructie op een tablet bij de hand en kunnen de uren en materialen direct papierloos registreren.

De Installatiebranche

Bedrijven in de Nederlandse Installatiebranche zijn werkzaam in onder andere de Utiliteitsbouw, Woningbouw, Industrie en Infra. 5000 installateurs zijn lid van Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI), de ondernemersorganisatie voor o.a. de installatiebranche.

De installatiebranche heeft de laatste jaren grote veranderingen ondergaan. Marges staan onder druk. De opkomst van duurzame energie en de vraag naar energie neutrale woningen hebben ervoor gezorgd dat het weer beter gaat bij de installateurs. Daarnaast zijn er nieuwe technologieën beschikbaar gekomen voor de consumenten. Er is een sterk toenemende vraag naar Domotica en het IoT (The Internet of Things) is tevens in opkomst. Dit biedt nieuwe kansen voor de installateurs. Door middel van IoT kan de status van de technische installatie worden uitgelezen waardoor de installateur precies op welk moment specifieke componenten onderhoud nodig hebben.

Binnen elke technische beroepsgroep is het lastig om aan gekwalificeerd personeel te komen. Efficiënte processen zijn daarom van levensbelang. De medewerkers moeten geen tijd kwijt zijn met overbodige administratie. Hier kan een modern ERP Systeem bij helpen.

ERP Software

ERP Software is software om bedrijfsprocessen mee aan te sturen. Een passend ERP Systeem dat op een correcte wijze is geïmplementeerd kan veel voordelen opleveren.

Bedrijven die met diverse losse Excel bestanden of losse databases werken hebben vaak veel tijd nodig om de benodigde gegevens te verzamelen voor rapportages van onderhanden werk, projectvoortgang, capaciteitsbezetting, KPI’s, etc. Daarnaast is er veel discussie over de cijfers omdat in elke losse database weer afwijkende gegevens staan die vaak handmatig worden afgestemd. Tevens vergroot het vele handmatige werk het risico op typefouten. De betrouwbaarheid van de cijfers is de daarmee in gevaar.

Door met een integraal ERP Systeem te werken hoef je de stamdata maar één keer in te voeren. Zodra een debiteur of artikel is ingevoerd en vrijgegeven kan de informatie worden gebruik voor elke nieuwe order. De data is geborgd en kan niet door ongeautoriseerde gebruikers worden gewijzigd. Er moet wel worden nagedacht over een wijzigingsproces om de data aan te passen in geval van wijzigingen.

Tevens leidt het werken met één bron van data tot minder discussie over cijfers en rapportages.

ERP Software voor installateurs

ERP Software voor installateurs bevat specifieke functionaliteit. ERP Software voor de installatiebranche heeft vaak een geïntegreerde koppeling met enkele grote toeleveranciers zoals Technische Unie en Rexel. De artikelcatalogus en prijslijsten zijn gekoppeld en hoeven dan niet meer handmatig worden ingevoerd of worden bijgehouden. Misschien worden zelfs de inkooporders en facturen digitaal ingelezen.

De meeste werkzaamheden van installateurs vinden plaats bij de klant of op de bouwplaats. Monteurs zijn met een servicebus onderweg en hebben voorraad bij. ERP Software voor installateurs hebben een field service module waarmee monteurs digitale werkbonnen bij hebben. Hierop staat een instructie van de werkzaamheden. Op een tablet kunnen de uren en gebruikte materialen direct worden geregistreerd. De klant kan aan het eind van de werkbonnen direct aftekenen waarna er, afhankelijk van het contract, direct kan worden gefactureerd.

Traditioneel proces zonder ERP Software

Door geïntegreerde digitale workflows kan het gebruik van papier bij installateurs worden verminderd en kan de doorlooptijd van processen worden verkort. Bijvoorbeeld het accorderen van inkoopfacturen is een proces waarin met ERP Software veel voordeel te behalen valt. Traditioneel zien we dat crediteuren de facturen per post sturen. Vervolgens moet de post worden geopend en wordt de factuur ingeboekt. Indien het een kostenfactuur betreft gaat de papieren factuur (of een kopie) vaak met een stempel naar een gemachtigde om de factuur goed te laten keuren. Er wordt een handtekening op de papieren factuur gezet en de factuur gaat weer retour naar de administratie. Het openmaken van de post, inboeken van de factuur, het vergelijk met de inkooporder en de pakbon, het kopiëren, goedkeuren, etc. zijn allemaal handmatige processen

Digitaal proces met ERP Software

Met ERP Software kan het bovenstaande proces veel efficiënter! Indien de crediteur de factuur als PDF naar de crediteurenadministratie stuurt kan het bestand automatisch worden ingelezen en het ERP Systeem. Nog sneller is een directe koppeling waarbij de leverancier de factuur door middel van een EDI of XML rechtstreeks naar het ERP Systeem stuurt. Het ERP Systeem match de binnengekomen factuur direct met de pakbon en inkooporder. Afwijkingen gaan vervolgens met een voor gedefinieerde workflow naar de juiste persoon voor goedkeuring. Deze persoon kan zelfs thuis op zijn mobiele telefoon met een App de inkoopfactuur goedkeuren omdat alle informatie direct binnen de App voorhanden is.

Ik wil graag het gratis ERP Informatiepakket ontvangen

Meer informatie over ERP software voor Installatiebedrijven en het selecteren van een nieuw ERP systeem vindt u in het gratis ERP-informatiepakket inclusief de laatste trends, de kosten van ERP, diverse whitepapers en checklijsten voor uw ERP project.