ERP Implementatie

Top 10 fouten ERP Implementatie

We zien in de praktijk dat er helaas nog veel fouten worden gemaakt bij het implementeren van ERP Systemen. Hierbij een Top 10 van: Fouten ERP Implementatie!

Fouten ERP Implementatie: 1. Te weinig tijd

Een ERP Implementatie is een ingrijpend project. Omdat komt omdat een ERP Systeem alle bedrijfsprocessen beïnvloed. Daarom kost het veel tijd om een ERP Systeem te implementeren. Het is een groot risico voor het project als de key-users en eindgebruikers niet voldoende tijd aan een ERP Implementatie kunnen besteden. Bij onvoldoende training en, door tijdgebrek, slecht ingerichte processen kan de live-gang uitlopen op een teleurstelling.

Fouten ERP Implementatie: 2. Verkeerde mensen in project team

Gratis ERP-Informatiepakket

ERP informatiepakket
Vul hier je gegevens in:

  Een ERP Projectteam bestaat uit uw beste mensen. Zij kennen uw processen het beste en hebben draagvlak bij de rest van de organisatie. Zij kunnen verder kijken dan de processen op hun eigen afdeling. Dat is erg belangrijk bij een ERP Implementatie. Wanneer verkeerde mensen in het project team zijn opgenomen is de kans groter op verkeerde beslissingen of verkeerd ingerichte processen. Of men komt continu op beslissingen terug. Op deze manier kan er veel tijd en geld verloren gaan in het project.

  Fouten ERP Implementatie: 3. Slecht projectmanagement

  Projectmanagement is essentieel bij een ERP project. Zowel aan de kant van de ERP Leverancier, als aan de kant van de klant. Een goed projectplan is essentieel voor een succesvol project. Alle activiteiten, geplande uren, geplande kosten en risico’s zijn onderdeel van het plan. Indien de projectmanager niet tijdig bijstuurt op afwijkingen of risico’s kan een project uit de hand lopen.

  Fouten ERP Implementatie: 4. Geen support van hoger management

  Omdat een ERP Systeem alle bedrijfsprocessen raakt is het een project met een grote impact en kost het veel tijd om te implementeren. Het vrijmaken van de  juiste mensen is belangrijk. Vooraf moeten hierover de juiste afspraken worden gemaakt. Dit kan niet zonder support van het hoger management. Als gemaakte afspraken worden geschonden en continu andere projecten voorrang krijgen boven het ERP project kan het leiden tot overschrijdingen van deadlines of budget.

  Fouten ERP Implementatie: 5. Te uitgebreide scope

  Bij een ERP Implementatie is het belangrijk dat er een duidelijk fasering in het project wordt aangebracht. Start een implementatie met de meest noodzakelijke modules, of waar de grootste voordelen mee te behalen vallen. Zorg dus dat je met een beperkte scope live-gaat. Dan is het project te overzien en beter te managen. De nice-to-haves kunnen in een volgende fase of een optimalisatietraject worden opgepakt.

  Fouten ERP Implementatie: 6. Te veel maatwerk

  Het probleem van te veel maatwerk tijdens een ERP Implementatie is dat de kosten vaak hoger zijn dan begroot en de doorlooptijd van het project in gevaar kan komen. Daarnaast zorgt het maatwerk voor problemen bij het upgrade naar een nieuwe release van het ERP Systeem. Denk daarom goed na of u maatwerk toe wil staan. Uitgangspunt zou kunnen zijn of het maatwerk betrekking heeft op een strategisch waarde toevoegend proces. Zo ja, kunt u het maatwerk toestaat omdat het voor uw bedrijf de concurrentie positie versterkt. Betreft het alleen een administratief proces dan doet u er verstandig aan het proces aan te passen aan het ERP Systeem.

  Fouten ERP Implementatie: 7. Selectie verkeerde ERP systeem

  Wanneer een ERP Selectietraject niet zorgvuldig wordt uitgevoerd kan het voorkomen dat het gekozen ERP Systeem niet de gewenste functionaliteit ondersteunt. Dat kan leiden tot het stopzetten van het project.

  Fouten ERP Implementatie: 8. Selectie verkeerde ERP leverancier

  Wanneer tijdens de implementatie blijkt dat de klik met de ERP Leverancier niet is zoals gehoopt kan dat tot problemen leiden. Men begrijpt elkaar niet, er is sprake van slechte communicatie en de verwachtingen worden niet waargemaakt. Dat kan leiden tot vertraging, budgetoverschrijdingen of in ernstige gevallen tot het stopzetten van het project of schadeclaims. Zorg daarom dat er voldoende contactmomenten zijn voor het tekenen van het contract.

  Fouten ERP Implementatie: 9. Geen optimalisatie of onderhoud na Live-gang

  We zien het helaas bij te veel bedrijven terugkomen dat een ERP Project wordt afgesloten na live-gang zonder optimalisatiefase. Het bedrijf is moe van het harde werken en de prioriteiten en resources zijn verschoven naar andere projecten. Door een paar maanden van live-gang een optimalisatieproject op te tuigen haalt u veel meer rendement uit uw ERP investering.

  Fouten ERP Implementatie: 10. Onduidelijke afspraken met leverancier of een slecht contract

  Zorg dat de afspraken die u met de leverancier maakt goed op papier staan. Zorg ook voor een eerlijk contract dat recht doet aan beide partijen. Een wurgcontract voor de ERP Leverancier zal niet tot een succesvol traject leiden.

  ERP Informatiepakket

  Meer ervaringen en valkuilen bij een ERP Implementatie vindt u in het ERP Informatiepakket.