ERP Implementatie

Top 10 fouten ERP Implementatie

We zien in de praktijk dat er helaas nog veel fouten worden gemaakt bij het implementeren van ERP Systemen. Hierbij een Top 10 van: Fouten ERP Implementatie!

Fouten ERP Implementatie: 1. Te weinig tijd

Een ERP Implementatie is een ingrijpend project. Alle bedrijfsprocessen worden door het ERP Systeem beïnvloed. Daarom kost het veel tijd om een ERP Systeem te implementeren. Het is een groot risico voor het project als de key-users en eindgebruikers niet voldoende tijd aan een ERP Implementatie kunnen besteden. Bij onvoldoende training en, door tijdgebrek, slecht ingerichte processen kan de live-gang uitlopen op een teleurstelling.

Fouten ERP Implementatie: 2. Verkeerde mensen in project team

Gratis ERP-Informatiepakket

ERP informatiepakket
Vul hier je gegevens in:

Een ERP Projectteam bestaat uit uw beste mensen. Zij kennen uw processen het beste en hebben draagvlak bij de rest van de organisatie. Zij kunnen verder kijken dan de processen op hun eigen afdeling. Dat is erg belangrijk bij een ERP Implementatie. Wanneer verkeerde mensen in het project team zijn opgenomen is de kans groter op verkeerde beslissingen. Of er wordt continu op beslissingen teruggekomen. Op deze manier kan er veel tijd en geld verloren gaan in het project, of worden processen verkeerd ingericht.

Fouten ERP Implementatie: 3. Slecht projectmanagement

Projectmanagement is essentieel bij een ERP project. Zowel aan de kant van de ERP Leverancier, als aan de kant van de klant. Er moet een goed projectplan worden geschreven en waarin alle geplande uren, geplande kosten en risico’s onderdeel van zijn. Indien niet tijdig wordt gestuurd op afwijkingen of risico’s kan een project uit de hand lopen.

Fouten ERP Implementatie: 4. Geen support van hoger management

Omdat een ERP Systeem alle bedrijfsprocessen raakt is het een project met een grote impact en kost het veel tijd om te implementeren. De juiste mensen moeten worden vrijgemaakt. Vooraf moeten hierover de juiste afspraken worden gemaakt. Dit kan niet zonder support van het hoger management. Als gemaakte afspraken worden geschonden en continu andere projecten voorrang krijgen boven het ERP project kan het leiden tot overschrijdingen van deadlines of budget.

Fouten ERP Implementatie: 5. Te uitgebreide scope

Bij een ERP Implementatie moet ervoor worden gewaakt dat er een duidelijk fasering in het project wordt aangebracht. Start een implementatie met de meest noodzakelijke modules, of waar de grootste voordelen mee te behalen vallen. Zorg dus dat je met een beperkte scope live-gaat. Dan is het project te overzien en beter te managen. De nice-to-haves kunnen in een volgende fase of een optimalisatietraject worden opgepakt.

Fouten ERP Implementatie: 6. Te veel maatwerk

Het probleem van te veel maatwerk tijdens een ERP Implementatie is dat de kosten vaak hoger zijn dan begroot en de doorlooptijd van het project in gevaar kan komen. Daarnaast zorgt het maatwerk voor problemen bij het upgrade naar een nieuwe release van het ERP Systeem. Denk daarom goed na of u maatwerk toe wil staan. Uitgangspunt zou kunnen zijn of het maatwerk betrekking heeft op een strategisch waarde toevoegend proces. Zo ja, kunt u het maatwerk toestaat omdat het voor uw bedrijf de concurrentie positie versterkt. Betreft het alleen een administratief proces dan doet u er verstandig aan het proces aan te passen aan het ERP Systeem.

Fouten ERP Implementatie: 7. Selectie verkeerde ERP systeem

Wanneer een ERP Selectietraject niet zorgvuldig wordt uitgevoerd kan het voorkomen dat het gekozen ERP Systeem niet de gewenste functionaliteit ondersteunt. Dat kan leiden tot het stopzetten van het project.

Fouten ERP Implementatie: 8. Selectie verkeerde ERP leverancier

Wanneer tijdens de implementatie blijkt dat de klik met de ERP Leverancier niet is zoals gehoopt kan dat tot problemen leiden. Men begrijpt elkaar niet, er wordt niet goed gecommuniceerd en de verwachtingen worden niet waargemaakt. Dat kan leiden tot vertraging, budgetoverschrijdingen of in ernstige gevallen tot het stopzetten van het project of schadeclaims. Zorg daarom dat er voldoende contactmomenten zijn voordat het contract wordt ondertekend.

Fouten ERP Implementatie: 9. Geen optimalisatie of onderhoud na Live-gang

We zien het helaas bij te veel bedrijven terugkomen dat een ERP Project wordt afgesloten na live-gang zonder dat er een vervolg wordt opgezet. Het bedrijf is moe van het harde werken en de prioriteiten worden verschoven naar andere projecten. Door een paar maanden van live-gang een optimalisatieproject op te tuigen haalt u veel meer rendement uit uw ERP investering.

Fouten ERP Implementatie: 10. Onduidelijke afspraken met leverancier of een slecht contract

Zorg dat de afspraken die u met de leverancier maakt goed op papier staan. Zorg ook voor een eerlijk contract dat recht doet aan beide partijen. Een wurgcontract voor de ERP Leverancier zal niet tot een succesvol traject leiden.

ERP Informatiepakket

Meer ervaringen en valkuilen bij een ERP Implementatie vindt u in het ERP Informatiepakket.