Vind direct het ERP systeem voor jouw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Louwers Advocaten

IT & IT-outsourcing

Het IT-recht is complex en aan verandering onderhevig. De IT-sector is een specifieke branche met eigen handelswijzen, terminologieën en verplichtingen van partijen. Dat komt terug in het IT-recht.  IT-recht betreft een combinatie van het algemene en bijzondere contractenrecht,  met allerlei op de IT-sector afgestemde begrippen en nuances. Ons IT-recht team heeft jarenlange en specifieke ervaring. Wij zijn in staat om onze cliënten op kundige en pragmatische wijze door IT-projecten te leiden. Wij zijn daarbij gericht op ontzorgen, in alle fases van het project.

Advisering

Wij adviseren over (de structurering van) IT-contractmanagement en andere IT-vraagstukken, zoals illegaal softwaregebruik en de uitvoering van audits. Wij worden ook ingeschakeld inzake de IT-rechtelijke aspecten bij een due diligence in het kader van overnames. Verder adviseren wij over de juridische aspecten van IT-aanbestedingen.

Commerciële contracten

Wij stellen licentie-, implementatie- en onderhoudsovereenkomsten, mantelovereenkomsten, SLA’s  en exitregelingen op. Ook samenwerkingsovereenkomsten behoren tot onze expertise. We worden  regelmatig betrokken bij (langdurige) onderhandelingen over dergelijke overeenkomsten.

Geschillen

Wij zijn oplossingsgericht,  maar als de belangen van partijen te ver uit elkaar liggen, gaan wij een procedure bij de rechter zeker niet uit de weg. Wij zijn specialist in het procesrecht met al zijn specifieke regels en procedures. Daarnaast hebben wij diepgaande kennis van het IT-recht en ook van de IT-sector. De specifieke kenmerken en handelswijzen van IT-sector komen terug in de rechtspraak over IT-geschillen. We treden op voor zowel IT-leveranciers als IT-afnemers, waardoor we de strategie en de argumenten van de andere partij goed kunnen inschatten. Dit helpt niet alleen bij het strategisch en juridisch snel kunnen schakelen maar ook bij het pragmatisch benaderen van een geschil.

Contactpersoon

Louwers Advocaten

Tom de Wit
Partner

Tom de Wit is gespecialiseerd in het IT-recht en het privacyrecht. Hij is vanaf 1995 afwisselend werkzaam als advocaat, bedrijfsjurist en wetenschappelijk medewerker. Tom de Wit adviseert (semi-)publieke organisaties (waaronder gezondheidsinstellingen en woningbouwcorporaties) en ondernemingen vooral bij strategische vraagstukken en contractonderhandelingen op het gebied van IT en privacy.

Zijn devies is om kwesties niet ingewikkelder te maken dan ze zijn. Oplossingen moeten daarnaast niet altijd in het juridische domein worden gezocht, zeker waar het complexe technologische vraagstukken betreft.