Vind direct het ERP systeem voor jouw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Alles over Microsoft Dynamics 365 Business Central

7 januari 2022

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central is een ERP Systeem van Microsoft dat volledig vanuit de Cloud beschikbaar is. Business Central is bedoeld voor het MKB. Er zijn in Nederland diverse ERP Leveranciers die Microsoft Dynamics 365 Business Central implementeren en eigen add-ons hebben ontwikkeld. Business Central wordt in Nederland alleen door partners van Microsoft geïmplementeerd en niet door Microsoft zelf.

Microsoft Dynamics 365 Business Central is beschikbaar in de public cloud en is een volledige SaaS oplossing. Het integreert naadloos met de Office365 suite van Microsoft een ook met de powerapps van Microsoft zoals PowerBI en Power Automate.

Microsoft Dynamics 365 Business Central wordt in de vorm van een abonnement afgenomen op basis van named users.

Naast D365 Business Central levert Microsoft ook Dynamics 365 F&O. Dit wordt ook wel Finance & Operations of Unified Operations genoemd.

Leveranciers van Microsoft Dynamics 365 Business Central

Er zijn in Nederland diverse Microsoft Dynamics 365 Business Central leveranciers. We noemen er enkele:

 • GAC Business Solutions
 • DynamicsConsultants
 • Blisss Software
 • Lumen Business Solutions
 • ABC E Business
 • Xperit Solutions
 • Add-IT Infosystems

Functionaliteit van Microsoft Dynamics 365 Business Central

We geven hieronder een samenvatting van de basis functionaliteit van Microsoft Dynamics 365 Business Central. Alle extra apps en add-ons zijn hier niet bij inbegrepen en werken als een uitbreiding op de basis.

Financieel beheer | Algemeen

Grootboek

Bedrijven instellen en boeken naar het grootboek via algemene dagboeken. Gebruik functies voor btw en omzetbelasting, periodieke dagboeken en achtergrond posten van tijdschriften. Boeken en rapporteren kan in één extra rapportagevaluta.

Gebruik ingebouwde rapporten, aangepaste rapporten (zowel RDCL als Word), vernieuwbare gegevens in Excel en Power BI-rapporten en grafieken.

Bekijk en bewerk de gegevens op de meeste pagina’s met Microsoft Excel.

Dimensies

Gebruik onbeperkte dimensies in transacties in alle grootboeken voor belangrijke onderdelen van uw bedrijf, zoals uw afdelingen, projecten, verkoopkanaal en geografische gebieden. Stel regels in voor het combineren van dimensies en dimensiewaarden. Beheers het gebruik van dimensies en verhoog de betrouwbaarheid van output op basis van afmetingen. Wijs standaard dimensiewaarden toe aan stamgegevens zoals grootboekrekeningen, klanten, leveranciers, vaste activa, middelen en artikelen. Stel regels in om prioriteit te geven aan het gebruik van standaardwaarden.

Gebruik gegevens uit dimensies in rapporten om te filteren, rekeningschema’s om uw grootboek te analyseren en in gegevens die naar Power BI worden verzonden.

Meerdere valuta’s

Doe zaken in Microsoft Dynamics 365 Business Central met klanten en leveranciers in een willekeurig aantal valuta’s. Gebruik meerdere valuta’s op verkoop- en inkoopdocumenten en op de bank transacties en betalingen in schulden en vorderingen. Bewaar valutagegevens voor transacties in vorderingen en schulden worden opgeslagen in lokale en buitenlandse valuta. Pas valutawaarden in lokale en vreemde valuta aan voor niet-gerealiseerde winsten en verliezen om verouderingsrapporten correct te houden voor vorderingen en schulden.

Budgetten

Volg de bedrijfsvoortgang met behulp van budgetten in het grootboek. Gebruik budgetten in financiële rapporten, door de gebruiker gedefinieerde analyses in rekeningschema’s of in gegevens verzonden naar Power BI voor het delen en analyseren van gegevens.

Importeer budgetinformatie van en naar Excel voor verbeterde berekeningsmogelijkheden bij het opstellen van budgetten.

Rekeningschema’s

Gebruik rekeningschema’s als een krachtig hulpmiddel voor financiële rapportage. Accountants en controllers kunnen essentiële bedrijfsgegevens opnemen uit het overzicht van rekeningen, budgetten, cashflowrekeningen en kostensoorten in financiële rapporten. Gebruik de gegevens om de gezondheid van het bedrijf efficiënt te bewaken en te voorzien in waardevolle input voor zakelijke besluitvormers. Definieer rij- en kolomlay-outs en combinaties om het rapport te genereren dat u nodig hebt. Bereken totalen en subtotalen en controleer de printoutput, bijvoorbeeld om huidige en historische budgetcijfers te vergelijken.

Consolidatie

Consolideer bedrijven uit dezelfde Business Central-tenant en haal gegevens rechtstreeks naar het consolidatiebedrijf, of gebruik XML-bestanden om gegevens op te halen van andere Business Central-tenants, databases of bedrijfsbeheertoepassingen van derden. Gebruik meerdere valuta’s, dimensies en budgetten voor de consolidatie.

Intercompany-boekingen

Beheer de boekhouding voor meer dan één bedrijf in een boekingsproces dat een of meer Business Central ‘tenants’ of -databases omvat. Stuur verkoop en documenten kopen aan partnerbedrijven en journaaltransacties boeken via een toewijzing aan gedeelde rekeningschema’s en dimensies. Controleer de documentenstroom door een Inbox/Outbox-functie die verzending en ontvangst automatiseert. Verkoop- en inkoopdocumenten gebruiken met meerdere valuta’s intercompany-saldi op elkaar af te stemmen.

Cashflowprognose

Voorspel hoe de liquiditeit van uw bedrijf in Microsoft Dynamics 365 Business Central in de loop van de tijd zal verlopen. Voorspel verwachte kasontvangsten en -uitgaven plus beschikbare liquide middelen.

Maak basisinstellingen voor cashflowprognoses die u kunt uitbreiden en aanpassen. Gebruik een begeleide installatiegids voor hulp bij het voltooien van taken en profiteer van automatische dagelijkse of wekelijkse gegevensupdates. Neem gegevens van salaris en belastingen op als bronnen voor de cashflowprognose. Gebruik Azure ML-mogelijkheden om Business Central cashflowvoorspellingen te laten genereren.

Vaste activa

Volg vaste activa zoals gebouwen, machines en uitrusting. Boek transacties met vaste activa zoals acquisities, afschrijvingen, waardeverminderingen, waardering en verwijdering. Wijs een of meer afschrijvingsboeken toe om methoden en voorwaarden voor het berekenen van afschrijvingen te definiëren. Gebruik afschrijvingen om te voldoen aan de vereisten op het gebied van management, interne boekhouding en wettelijke rapportage. Onderhoudskosten, verzekeringsdekking en kostentoewijzingen registreren voor activa.

Toewijzing van vaste activa

Gebruik verdeelsleutels om percentages van vaste activatransacties, zoals aanschafkosten en afschrijvingen, te verdelen over afdelingen of projecten.

Vaste activa – Verzekeringen

Volg de verzekeringsdekking en jaarlijkse verzekeringspremies voor vaste activa en bepaal eenvoudig of ze onder- of oververzekerd zijn. Middelen bijvoegen op een of meer verzekeringen en indexeer verzekeringsbedragen.

Vaste activa – Onderhoud

Registreer onderhouds- en servicekosten voor vaste activa. Krijg gedetailleerde informatie om te analyseren en beslissingen te nemen over de vernieuwing van vaste activa en beschikbaarheid.

Kostenadministratie

Krijg inzicht in kosten door inzicht in werkelijke en gebudgetteerde kosten van operaties, afdelingen, producten en projecten. Combineer basisgegevens in grootboektransacties met dimensies met bekende toekomstige kosten en definieer een hiërarchie van kostenplaatsen en kostenobjecten. Kosten toewijzen met behulp van allocatie loopt met verschillende verdeelsleutels en methodes.

Analyseer de werkelijke grootboekcijfers en budgetten in door de gebruiker gedefinieerde scenario’s. Verken de scenario’s om inzicht te krijgen in het bedrijf dat niet meteen weergegeven in uw rekeningschema.

Uitstel

Stel uitstelsjablonen in die het proces van het uitstellen van inkomsten en uitgaven automatiseren op basis van een planning. Herken inkomsten en uitgaven in andere perioden dan de periode waarin de transactie is geboekt.

XBRL

Exporteer documenten in Extensible Business Reporting Language (XBRL)-formaat en importeer XBRL-taxonomieën. De XBRL-module ondersteunt de XBRL 2.1 Specificatie vrijgegeven door het XBRL Consortium.

Financieel beheer | Cashbeheer

Beheer van bankrekeningen

Creëer, beheer en beheer meerdere bankrekeningen in Microsoft Dynamics 365 Business Central om tegemoet te komen aan uiteenlopende zakelijke behoeften en in verschillende valuta’s.

Elektronische betalingen en incasso’s

Maak betalingsvoorstellen op basis van leveranciersdocumenten en genereer bankbetalingsbestanden in ISO20022/SEPA-formaat of gebruik de AMC Banking Service om elektronische betalingsbestanden te genereren in het formaat dat uw banken nodig hebben. Incasso-incasso’s maken voor een bank-incassobestand in ISO20022/SEPA formaat.

Eenvoudig betalingsproces voor uw klanten

Geef klanten een efficiënte manier om betalingen in te dienen door links naar online betalingsservices toe te voegen aan facturen in de online versie van Business Central.

Gebruik de PayPal-extensie voor toegang tot een betrouwbare wereldwijde betalingsservice die meerdere manieren biedt om betalingen te accepteren, inclusief creditcard verwerking en PayPal-rekeningen.

Afstemming van inkomende en uitgaande banktransacties

Importeer banktransactiegegevens uit elektronische bestanden die door uw bank zijn verzonden in ISO20022/SEPA-indeling of andere bestandstypen. Transacties automatisch toepassen om klant- en leveranciersboekingen te openen en uw eigen afstemmingsregels te maken. Bekijk voorgestelde toepassingen en accountovereenkomsten. Verander de algoritme achter de recordovereenkomst door regels aan te passen, te verwijderen of toe te voegen.

Reconcilieer bankbetalingen vanuit het betalingsreconciliatiedagboek in één stap en op één plek.

Bankrekeningafstemming

Importeer bankafschriftgegevens in Microsoft Dynamics 365 Business Central uit elektronische bestanden die door uw bank zijn verzonden in ISO20022/SEPA-indeling of andere bestandstypen. Bankafschriftgegevens afstemmen automatisch om bankrekeningposten te openen en alle bankafschriften bij te houden.

Filter bankafschriftgegevens om alleen de transacties te zien die aandacht behoeven. Vat uitstaande bankgegevens samen en zoom in op de details van elke banktransactie.

Sales & Marketing

Contactbeheer

Houd het overzicht in Microsoft Dynamics 365 Business Central over uw contacten en personaliseer uw benadering ervan. Leg contactgegevens vast voor alle zakelijke relaties en specificeer de individuele personen die bij elk contact horen. Wees gewaarschuwd als u dubbele contactgegevens invoert. Krijg een nauwkeurig beeld van prospects en klanten door uw contacten categoriseren op basis van gewogen profileringsvragen (ken het gewicht van twee vragen toe om de waarde van een derde vraag te bepalen). Verdeling van klanten in ABC-segmenten en gebruik deze module zelfs voor beoordeling. Gebruik de informatie om contactpersonen voor campagnes te targeten. Offertes uitbrengen aan prospects en maak verkoopdocumenten voor specifieke contacten.

Campagne beheer

Organiseer campagnes in Microsoft Dynamics 365 Business Central voor alle segmenten van uw contacten die u definieert op basis van herbruikbare criteria, zoals verkoop, contactprofielen en interacties, en bestaande segmenten hergebruiken. Verstuur documenten naar mensen van verschillende nationaliteiten in hun moedertaal door Campagnebeheer te gebruiken met Interactie/Documentbeheer.

Interactie en documentbeheer

Neem interacties op die u met uw contacten hebt, zoals telefoongesprekken, vergaderingen of brieven, en voeg documenten toe zoals Word, Excel of TXT bestanden. Registreer automatisch andere interacties, zoals de verkooporders en offertes die u met contacten uitwisselt, en bezoek ze indien nodig opnieuw.

E-mailregistratie voor Microsoft Exchange Server

Registreer alle inkomende en uitgaande e-mailberichten die zijn verzonden via in Microsoft Dynamics 365 Business Central of Microsoft Outlook. Loggen kan handmatig of geautomatiseerd zijn. Gebruik een server gebaseerde oplossing met Microsoft Exchange Server om e-mailberichten in hun natuurlijke omgeving te houden en het beheer te vergemakkelijken.

Opportunity Management

Blijf op de hoogte van verkoopkansen. Deel uw verkoopprocessen op in verschillende fasen om een ​​overzicht te krijgen van uw verkoopkansen en deze te beheren.

Microsoft Dynamics Sales-integratie

Door integratie tussen in Microsoft Dynamics 365 Business Central en Sales mogelijk te maken, is een efficiënter lead-to-cash-proces mogelijk en kunnen gebruikers beter geïnformeerd beslissingen nemen zonder van product te veranderen. Efficiënter worden door te zorgen voor een nauwe integratie tussen accounts en klanten en product overschrijdend toe te voegen kenmerken voor de lead-to-cashflow.

Werk met prijzen in valuta’s die verschillen van de lokale valuta, met behulp van de koppeling van de Klantprijsgroep in Business Central met de prijslijst in Verkoop.

Sales & Delivery

Verkoopfacturering

Klantfacturen en verkoopcreditnota’s in Microsoft Dynamics 365 Business Central instellen, boeken en afdrukken.

Verkooporderbeheer

Beheer verkoopoffertes, raamverkooporders en verkooporderprocessen. Deelzendingen aanmaken, afzonderlijk verzenden en factureren, vooruitbetaling aanmaken facturen voor de verkooporder en gebruik offertes en raamcontracten.

Verkoopregelprijzen en kortingen

Beheer flexibele artikelprijs- en kortingsstructuren die onderscheid maken tussen speciale overeenkomsten met klanten en klantgroepen en zijn afhankelijk van parameters zoals minimumhoeveelheid, maateenheid, valuta, artikelvariant en tijdsperiode.

Bied de laagste prijs op verkoopregels wanneer de verkooporder voldoet aan de voorwaarden die u opgeeft voor verkoopprijzen. Werk de prijsafspraken bij met het werkblad verkoopprijzen.

Campagneprijzen

Koppel verkoopprijzen en verkoopregelkortingen aan verkoopcampagnes om speciale prijzen en kortingen te geven aan klanten en contacten in campagne segmenten. Specificeer periodes waarvoor de prijzen geldig zijn. Pas campagneprijzen en kortingen toe op verkoop- en serviceorders.

Kortingen op verkoopfacturen

Bereken automatisch factuurkortingen in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Stel een willekeurig aantal factuurkortingsvoorwaarden in, inclusief een bepaald minimumbedrag, kortingspercentage, en/of servicekosten. De korting wordt berekend over de afzonderlijke artikelregels en wordt onderdeel van het netto factuurbedrag. Berekeningen kunnen zijn gedaan in zowel lokale als vreemde valuta.

Alternatieve verzendadressen

Stel meerdere verzendadressen in voor klanten die goederen op meer dan één locatie ontvangen. De persoon die een verkooporder of factuur aanmaakt, kan specificeren precies waar je het naartoe moet sturen.

Beheer van verkoopretourorders

Maak verkoopretourorders om klanten te compenseren die onjuiste of beschadigde artikelen hebben ontvangen, ontvang retourartikelen voor de bestellingen en koppel de bestellingen naar een vervangende verkooporder. Maak een gedeeltelijke retourontvangst aan of combineer retourontvangsten in één creditnota.

Bulkfacturering vanuit Microsoft Bookings

Voor bedrijven die Microsoft Bookings in Office 365 gebruiken, is het mogelijk om bulkfacturering voor boekingen te doen. De pagina Niet-gefactureerde boekingen in Microsoft Dynamics Business Central biedt een lijst met de voltooide boekingen van het bedrijf. Op deze pagina kun je snel de boekingen selecteren die je wilt factureren en maak conceptfacturen voor de geleverde diensten.

Supply Chain Management in Dynamics 365 Business Central

Inkoop & betalingen

Inkoopfacturering

Inkoopfacturen en inkoopcreditnota’s instellen in Microsoft Dynamics 365 Business Central, boeken en afdrukken.

Beheer van inkooporders

Beheer inkoopoffertes, raamcontracten en inkooporderprocessen. Het aanmaken van een inkooporder verschilt van het direct aanmaken van een inkoopfactuur. De beschikbare hoeveelheid wordt aangepast zodra een bedrag op een inkooporderregel wordt ingevoerd, maar wordt niet beïnvloed door een inkoopfactuur totdat de factuur is geboekt. Gebruik deze functionaliteit om gedeeltelijke ontvangsten te beheren, afzonderlijk te ontvangen en te factureren en vooruitbetalingsfacturen voor de aankoop te maken bestel, gebruik offertes en raamcontracten in de aankoopfase. Offertes en raamcontracten hebben geen invloed op de voorraadcijfers.

Beheer van inkoopretourorders

Maak een inkoopretourorder aan om uw eigen bedrijf te compenseren voor verkeerde of beschadigde artikelen. Artikelen kunnen dan uit de aankoop worden gehaald bestelling retourneren. U kunt gedeeltelijke retourzendingen instellen of retourzendingen combineren in één creditnota en inkoopretourorders koppelen met vervangende inkooporders.

Alternatieve besteladressen

Stel meerdere adressen in om bestellingen te beheren van leveranciers die naast een hoofdbedrijfsadres meer dan één site hebben van waaruit ze verzenden bestellingen. Deze extra locaties kunnen vervolgens door de inkoper worden geselecteerd bij het aanmaken van een inkooporder of factuur.

Kortingen op inkoopfacturen

Bereken automatisch factuurkortingen. De korting kan per leverancier verschillen met verschillende minimumbedragen (ook in verschillende valuta) en verschillende tarieven, afhankelijk van de grootte van de factuur. De korting wordt berekend over de individuele artikelregels en wordt onderdeel van de netto som van de factuur.

Regelkorting

Beheer kortingen in Microsoft Dynamics 365 Business Central op de aankoopprijs van meerdere artikelen die u hebt onderhandeld met individuele leveranciers op basis van parameters als minimumhoeveelheid, maateenheid, valuta, artikelvariant en tijdsperiode. De beste, op basis van de hoogste korting, eenheidskosten wordt berekend voor de inkoopregel wanneer de bestelgegevens voldoen aan de voorwaarden vermeld in de tabel met inkoopregelkortingen.

Alternatieve leveranciers

Beheer de aankoop van hetzelfde artikel van verschillende leveranciers. Stel alternatieve leveranciers in voor artikelen, specificeer typische doorlooptijden en registreer prijs en kortingsovereenkomsten met elke leverancier.

Catalogusartikelen van leveranciers

Bied artikelen aan klanten die geen deel uitmaken van de reguliere voorraad, maar u kunt eenmalig bestellen bij leveranciers of fabrikanten. Registreer deze artikelen als niet-voorraadartikelen, maar behandel ze als gewone artikelen.

Voorraadbeheer

Basis voorraadbeheer

Stel voorraadartikelen in en specificeer eigenschappen zoals hun maateenheid, kostprijsberekeningsmethode, voorraadboekingsgroep en kostprijs en prijs. Post item transacties, zoals verkoop, inkoop en negatieve en positieve aanpassingen uit artikeljournalen. Aantal- en kostenrecords van geboekte opslag opslaan transacties in het voorraadboek en gebruik dat als basis voor voorraadwaardering en andere kostprijsberekeningen.

Artikelcategorieën

Groepeer items in een hiërarchie en definieer aangepaste categorieën die specifieke kenmerken bevatten.

Artikelkenmerken

Voeg aangepaste gegevens, zoals kleur, land van fabricage, maat of productafmetingen, toe aan toepasselijke artikelen, als aanvulling op ingebouwde algemene artikelvelden. Gebruik Azure AI om in Microsoft Dynamics 365 Business Central afbeeldingen van uw artikelen te laten analyseren en automatisch artikelkenmerken voor te stellen. Definieer typen attribuutopties, waaronder lijst en tekst, en integer en decimaal die maateenheden kunnen bevatten. Vertaal attribuutnamen en opties voor meerdere talen. Blokkeer attributen of attribuutopties voor gebruik, bijvoorbeeld als ze niet langer van toepassing zijn.

Artikelen traceren

Beheer serie- en lotnummers. Wijs handmatig of automatisch serie- of lotnummers toe, ontvang en verzend meerdere hoeveelheden met serie- of lot nummers uit één orderregelinvoer.

Meerdere locaties

Beheer de voorraad op meerdere locaties die een productiefabriek, distributiecentra, magazijnen, showrooms, winkels en . kunnen vertegenwoordigen dienst auto’s.

Voorraadhoudende eenheden

Beheer voorraadbeheereenheden (SKU’s). Identieke artikelen met hetzelfde artikelnummer kunnen op verschillende locaties worden opgeslagen en op elk afzonderlijk worden beheerd plaats. Voeg kostprijzen, bevoorrading, productiegegevens, etc. toe op basis van de locatie.

Locatie transfers

Houd de voorraad in Microsoft Dynamics 365 Business Central bij terwijl deze van de ene locatie naar de andere gaat. Houd rekening met de waarde van de voorraad in transit en op verschillende locaties.

Expediteurs

Stel meerdere expediteurs in (bijvoorbeeld UPS, DHL, externe vervoerders of uw eigen vervoerder) en koppel hun diensten (express, overnachting, standaard) met verzendtijd. Koppel standaard expediteurs en hun diensten aan individuele klanten of specificeer die details op verkooporders en overboekingen orders om de nauwkeurigheid van de orderbelofte te verbeteren.

Kalenders

Maak kalenders met werk- en niet-werkdagen. Wijs een basiskalender toe aan klanten, leveranciers, locaties, bedrijven, expediteursdiensten, en de instelling van het servicebeheer en breng indien nodig wijzigingen aan. Gebruik agenda-items in datumberekeningen op verkoop, aankoop, overdracht, productie- en serviceorders, en de aanvraag- en planningswerkbladen.

Artikelkosten

Artikelkosten beheren. Neem de waarde van extra kosten zoals vracht of verzekering op in de eenheidsprijs of eenheidsprijs van een artikel.

Item kruisverwijzingen

Identificeer de artikelen die een klant bestelt op basis van andere artikelnummers dan die van u. Bewaar en krijg eenvoudig toegang tot kruisverwijzingsinformatie vanuit klanten, leveranciers en fabrikanten, evenals generieke nummers, universele productcodes (UPC’s) en Europese artikelnummers (EAN’s).

Alternatieve artikelen

Koppel artikelen met dezelfde of vergelijkbare kenmerken om alternatieven voor te stellen voor artikelen die niet op voorraad zijn in bestellingen. Extra service verlenen aan klanten door goedkopere alternatieven aanbieden.

Artikelbudgetten

Definieer verkoop- en inkoopbudgetten op klant-, leverancier- en artikelniveau. Een verkoopbudget opstellen en vastleggen dat als input voor de beslissing kan dienen makers op operationele gebieden als inkoop en logistiek. Krijg informatie over de verwachte vraag en gebruik deze in zakelijke discussies met klanten. Stel budgetten vast en volg de werkelijke verkoopprestaties door de variantie te berekenen. Exporteer budgetcijfers naar Excel voor flexibele berekeningen in het budgetteringsproces.

Analyserapporten

Voorzie besluitvormers, met name degenen die verantwoordelijk zijn voor verkoop, aankopen en productportfoliobeheer, van zinvolle informatie die de dagelijkse beslissingen informeert. Bouw voort op itemitems om aanpasbare analyses te bieden waarmee u analyse-objecten kunt toevoegen en combineren, zoals klanten, artikelen en leveranciers, al naar gelang uw behoeften.

Cycle counting

Beheer cyclustelling in Microsoft Dynamics 365 Business Central om voorraadrecordgegevens te verifiëren die worden gebruikt om de voorraadnauwkeurigheid te behouden en te vergroten. U kunt cyclustelling voor het artikel instellen of SKU-niveau.

Supply Chain planning en beschikbaarheid

Supply Chain planning

Plan materiaalvereisten op basis van de vraag met ondersteuning voor hoofdproductieplanning en planning van materiaalvereisten. Genereer optimaal suggesties voor het aanvullen van voorraadoverdrachten op basis van de huidige en toekomstige vraag en beschikbaarheid van het artikel, evenals een verscheidenheid aan planning parameters, zoals minimum- en maximumhoeveelheden en bestelhoeveelheden. Gebruik automatische orders voor assemblage, inkoop, productie en transfers, en actieberichten om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Gebruik time buckets om materiaalbehoefte te plannen.

Demand Forecasting

Beheer vraagprognoses in Microsoft Dynamics 365 Business Central op basis van artikelen. Voer vraag- (verkoop)prognoses voor producten en componenten op een gemakkelijkere manier in (dagelijks, maandelijks, per kwartaal). Maak productie- en inkooporders die rekening houden met de vraagprognose, beschikbare voorraad en planvereisten.

Verkoop- en voorraadprognoses

Krijg diepgaand inzicht in potentiële verkopen en een duidelijk overzicht van verwachte stock-outs met behulp van de Sales and Inventory Forecast-extensie. Maak gebruik van de ingebouwde Azure AI-mogelijkheden om betrouwbare prognoses te genereren die het gemakkelijker maken om aanvulling te beheren.

Orderacceptatie

Beloof nauwkeurige verzend- en leveringsdatums voor bestellingen op basis van de huidige en toekomstige beschikbaarheid van een artikel. Wanneer items niet beschikbaar zijn om te voldoen aan een door de klant gevraagde leveringsdatum, bereken de vroegste verzenddatum als ofwel een beschikbare-tot-belofte-datum die is gebaseerd op aanstaande niet-gecommitteerde levering of een capabele-to-promise-datum, dat is wanneer items beschikbaar kunnen komen.

Drop shipments

Verwerk bestellingen in Microsoft Dynamics 365 Business Central die rechtstreeks van de leverancier naar de klant worden verzonden zonder dat u artikelen fysiek in uw voorraad hoeft te plaatsen. Volg de bestelling kosten en winst. Koppel verkooporders aan inkooporders om de volgorde van boekingstaken te beheren.

Orderplanning

Plan het aanbod voor alle soorten vraag op individuele orders met behulp van een eenvoudige tool voor het plannen van leveringen.

Project Management

Resources

Houd middelen en prijzen bij. Registreer en verkoop resources, combineer gerelateerde resources in één resourcegroep of volg individuele resources. Verdeling middelen in arbeid en uitrusting en wijs middelen toe aan een specifieke taak in een tijdschema.

Capaciteitsplanning

Plan capaciteit en verkoop en beheer gebruiksstatistieken en de winstgevendheid van middelen. Maak uw plan in een kalendersysteem met het vereiste niveau van detail en voor de periode die u nodig heeft. Bewaak het resourcegebruik en krijg een compleet overzicht van de resourcecapaciteit, inclusief beschikbaarheid en geplande kosten op bestellingen en offertes.

Kostenbeheer

Beheer alternatieve kosten voor resources en resourcegroepen. De kosten kunnen vast, percentagegebaseerd of een extra vast bedrag zijn. Definieer zoveel mogelijk werk soorten als je nodig hebt.

Beheer van activiteiten (taken)

Volg de voortang van opdrachten in Microsoft Dynamics 365 Business Central en gegevens voor facturering aan de klant. Beheer taken met een vaste prijs en taken met tijd en materiaal:

 • Maak een plan voor een taak met meerdere taken en taakgroeperingen. Elke taak kan een budget hebben en kan worden gedaan voor elke gewenste periode.
 • Kopieer een budget van de ene taak naar de andere en stel een taakspecifieke prijslijst op voor artikel- en resourcekosten en grootboekrekeningkosten voor de klant.
 • Bekijk voorgestelde OHW- en erkenningsplaatsingen voor een vacature.
 • Plan en factureer taak in meerdere valuta’s.
 • Wijs een specifieke opdracht toe aan een specifieke klant en factureer de opdracht geheel of gedeeltelijk.
 • Gebruik een begeleide installatiegids om taken in te stellen, eenvoudig urenstaten en taakjournalen in te voeren en gebruik het Project Manager Role Center om toegang te krijgen tot algemene taken, nieuwe grafieken en de lijst met uw taken.
 • Gebruik de pagina Job om toegang te krijgen tot taken, eigendom van een job toe te wijzen en inzicht te krijgen in kosten en facturen.
 • Gebruik het taakofferterapport om een ​​klant snel de prijs voor een project te e-mailen.

Urenweekstaat

Registreer de bestede tijd in Microsoft Dynamics 365 Business Central en krijg goedkeuring van de manager met behulp van de eenvoudige en flexibele urenstaat. Urenregistratie integreert met het service- en projectbeheer.

Service management

Planning en verzending

Wijs personeel toe aan werkorders en log details zoals werkorderafhandeling en werkorderstatus. Beheer het servicepersoneel en het veld voor verzendingen technicusinformatie en filter op beschikbaarheid, vaardigheden en voorraadartikelen. Krijg een overzicht van de prioriteitstelling van servicetaken, servicebelastingen en escalatie van taken.

Beheer van servicecontracten

Maak afspraken met de klanten over service levels:

 • Informatie bijhouden over contractgeschiedenis, contractverlenging en contractsjablonen.
 • Beheer garanties voor serviceartikelen en reserveonderdelen.
 • Leg details vast over serviceniveaus, responstijden, kortingsniveaus en de servicegeschiedenis van elk contract, inclusief gebruikte service-items en onderdelen en werktijden.
 • Meet de winstgevendheid van servicecontracten.
 • Offertes voor servicecontracten genereren.

Beheer van serviceartikelen

Registreer en houd al uw service-items bij in Microsoft Dynamics 365 Business Central, inclusief contractinformatie, componentbeheer en stuklijstreferentie- en garantie-informatie. Gebruik de functie Trendscape-analyse om belangrijke prestatie-indicatoren voor service-items gedurende verschillende perioden te bekijken.

Beheer van serviceorders

Registreer problemen na de verkoop, waaronder serviceverzoeken, te betalen services, serviceorders en reparatieverzoeken. Laat klanten serviceverzoeken initiëren of aanmaken automatisch volgens de voorwaarden van de serviceovereenkomsten. Apparatuur leningen of verhuur aan klanten registreren en beheren. Krijg een volledige geschiedenis van serviceorders en serviceorder offertes via het serviceorder logboek.

Beheer van serviceprijzen

Serviceprijzen instellen, onderhouden en bewaken. Stel prijsgroepen in op basis van criteria, zoals het serviceartikel (of meerdere artikelgroepen), de servicetaken of het type storing voor een bepaalde periode of voor specifieke klanten of valuta. Definieer prijsberekeningsstructuren die alle parameters bevatten die betrokken zijn bij het verlenen van service, zoals de gebruikte onderdelen, de soorten werkzaamheden en de servicekosten. Wijs automatisch de juiste prijsstructuur toe aan serviceorders die overeenkomen met de criteria van de prijsgroep. Wijs vaste prijzen, minimumprijzen of maximumprijzen toe aan prijsgroepen en bekijk statistieken over winstgevendheid

Magazijnbeheer

Voorraadlocaties

Organiseer uw magazijn in Microsoft Dynamics 365 Business Central door artikelen toe te wijzen aan bakken, de kleinste eenheid in de logische magazijnstructuur. Artikeljournalen gebruiken om opslag direct toe te wijzen aan document regels.

Locatiebeheer

Stel locaties in en onderhoud ze door zowel de lay-out van uw magazijn als de afmetingen van uw rekken, kolommen en planken te definiëren. Geef input aan planning door kenmerken voor bakken te definiëren.

Pick & Put Away strategie

Maak picklijsten van vrijgegeven verkooporders en leg werk weg van vrijgegeven inkooporders. Beheer het orderverzamelen en berg werk op zonder te openen verkoop- en inkooporders bij het afhandelen van zendingen.

Ontvangsten

Maak een opslagwerk direct vanuit ontvangsten. Beheer bonnen vanuit een aparte gebruikersinterface in een omgeving met meerdere bestellingen.

Zendingen

Maak picklijsten van zendingen. Beheer magazijnzendingen vanuit een aparte gebruikersinterface in een omgeving met meerdere bestellingen.

Interne verplaatsingen

Maak pick- en opslagorders voor interne doeleinden, zoals het testen van opslag voor productie-output, zonder gebruik te maken van een brondocument (zoals een inkooporder of een verkooporder).

WMS

Beheer items op locatieniveau. Artikelen ontvangen en wegzetten op locaties, artikelen uit locaties picken volgens sjablonen en artikelen picken op basis van zone en locaties volgorde. Verplaats artikelen tussen locaties met behulp van een rapport dat het orderverzamelproces en het gebruik van ruimte optimaliseert, of verplaats artikelen handmatig. Creëren van magazijninstructiedocumenten voor pick- en opslagprocessen voor verkoop, inkoop, transfers, retouren en productieorders.

Productie

Assemblage

Specificeer een lijst van verkoopbare artikelen in Microsoft Dynamics 365 Business Central, grondstoffen, halffabrikaten en middelen als een assemblagestuklijst waaruit een gereed artikel of een kit bestaat. Gebruiken assemblageorders om assemblageartikelen aan te vullen. Leg de klantvereisten voor de stuklijst van de kit rechtstreeks vast vanuit verkoopoffertes, raamorders en orderregels in de assemblage-to-order processen.

Kostprijs beheer

Bied bedrijfscontrollers een betrouwbare en efficiënte manier om nauwkeurige voorraadkosten te handhaven. Werk tegelijkertijd met standaardkostenupdates in Business Central zoals u dat in een Excel-spreadsheet zou doen. Bereid u voor op kostenupdates zonder gegevens te wijzigen totdat u er klaar voor bent.

Productie stuklijst

Maak stuklijsten in Microsoft Dynamics 365 Business Central en bereken hun standaardkosten.

Capaciteitsplanning

Voeg capaciteiten (werkplaatsen) toe aan het productieproces. Stel routings in voor productieorders en materiaalbehoefteplanning. Bekijk ladingen en de takenlijst voor de capaciteiten.

Machine planning

Voeg bewerkingsplaatsen toe als capaciteiten in het productieproces. Beheer de capaciteit voor elke machine of gereedschap op een gedetailleerd niveau voor de bewerkingsplaats en op geconsolideerd niveau voor afdeling. Bewerkingsplaatsen gebruiken om standaardinformatie over productieprocessen op te slaan, zoals insteltijden en standaard uitvalpercentages.

Versiebeheer

Maak versies van fabricagestuklijsten en routings.

Productieorders

Maak productieorders en boek verbruik en output. Bereken de nettobehoefte op basis van productieorders. Gebruik een handmatige leveringsplanningstool als:

een alternatief voor automatische planning. Krijg inzicht en tools om handmatig de vraag van verkoopregels te plannen en leveringsorders aan te maken.

Eindige capaciteitsplanning

Beheer eindige capaciteit van resources in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Houd rekening met capaciteitsbeperkingen voor perioden om overbelasting van werkplaatsen te voorkomen. Bereken de Capable-to-Promise (CTP).

(Bron: Datasheets Microsoft)

Gratis ERP Informatiepakket

  akiho yoshizawa indianpornsluts.com sunny leone hot in ragini mms 2brawling go 136 hentaispa.com hentai momonewestxxx bukaporn.com xnxxactresshdmovies3 nesaporn.net lokel bfyokkora hentai hosthentai.com leni loud hentai
  abot kamay na pangarap episode 25 pinoyteleseryeflix.com where to download tagalog moviesママのリアル性教育 優月まりな javpussy.net 上原茉咲نيك مصري محارم best-pornos.com نيك في العملkarpewadi gotubexxx.com xxxvldeسكس بنات هايجة babezporn.com هندى سكس
  شراميط محجبه wiwiuku.com سكس بجودة عاليةnew girl porn pornhindimovies.com www.3gpking.comtransformation hentai manga hentaionly.net хентай покемоныاغراء سكسي abdulaporno.com سكس مصرى شعبىmovies this week hindi desixxxtube.info wwwxxxporn