Vind direct het ERP systeem voor jouw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

De ERP Systemen van SAP

29 oktober 2021

De ERP Systemen van SAP

Enterprise resource planning is een essentiële succesfactor voor vele bedrijven. Met een SAP Cloud ERP kan succes snel worden gerealiseerd.

SAP-software wordt al tientallen jaren door bedrijven over de hele wereld gebruikt. Om uw eigen bedrijfsprocessen te ondersteunen en te optimaliseren, spelen met name ERP-systemen een beslissende rol. Als wereldwijd marktleider zet het Duitse bedrijf SAP nieuwe trends en maatstaven. Met SAP Cloud ERP software kunnen alle bedrijfsprocessen tot in detail in kaart worden gebracht. In onderstaande tekst hebben we voor u geschetst in welke gevallen een SAP Cloud ERP-systeem of een hybride aanpak kan helpen en welke mogelijkheden de SAP-software voor bedrijven laat zien.

Wat houdt ERP precies in?

De term ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Simpel gezegd, bedrijven beheersen de middelen die beschikbaar zijn in het bedrijf in het kader van ERP. Dit omvat in het kader van een ERP-systeem in de eerste plaats kapitaal, bedrijfsmiddelen en medewerkers. Het gebruik van middelen moet strategisch en tactisch worden gecontroleerd in het kader van uitvoerende, administratieve en controlerende activiteiten. De volgende doelen hebben prioriteit:

• Het optimaliseren van de organisatiestructuren en processen

• Aanpassing aan bedrijfs- en marktveranderingen

• Verbeteren van de functionaliteit van bedrijfsprocessen

Leveranciers van SAP

Er zijn in Nederland diverse SAP leveranciers. We noemen er enkele:

 • Aiden
 • CTAC
 • Delaware
 • NTT Data
 • McCoy

ERP systemen zijn onmisbaar in moderne bedrijven

De totale scope in een modern bedrijf is zeer complex. Daarom ondersteunen ERP-systemen het topmanagement bij alle plannings- en controletaken.

De focus ligt vooral op het verhogen van de snelheid van informatieoverdracht en daarmee van besluiten en maatregelen. Vooral in termen van concurrentievermogen is snelheid een essentiële factor voor zakelijk succes: zodra processen worden vertraagd, verliezen ze hun effectiviteit. Hierdoor boekt het bedrijf verliezen.

Zonder het gebruik van krachtige hardware (in cloud of on-premises) en intelligente software ontbreekt het meestal aan snelheid waarmee alle benodigde data en informatie kan worden verstrekt. Zeker met de trend van Big Data en datadriven organisaties. Met ERP systemen wordt de informatieoverdracht echter geoptimaliseerd. De processen lopen weer goed en er kan meer omzet worden gegenereerd. ERP systemen zijn een onmisbaar onderdeel geworden van de huidige trend om keuzes te maken op basis van Big Data.

Marktleider SAP brengt alle kernprocessen in één systeem in kaart

Inmiddels zijn er tal van aanbieders van ERP software en ERP systemen. SAP heeft zich gevestigd als de toonaangevende ERP softwareleverancier op de markt. Het systeem stelt bedrijven in staat om alle bedrijfsprocessen in een geïntegreerde omgeving te plannen en te laten verlopen. De focus van het bedrijf ligt op de volgende kernprocessen: inkoop, productie, logistiek, financiën, boekhouding, verkoop en human resources. Maar ook andere of verdere gebieden kunnen op elk moment worden geïntegreerd, zodat één systeem uiteindelijk alle processen integreert.

Hoe werken SAP ERP systemen?

Door de integratie van alle relevante bedrijfsonderdelen stroomt de informatie en data van het ene SAP bedrijf naar de andere. De grotere SAP Systemen ondersteunen uiteraard multi-company waarbij meerdere bedrijven in één database zijn ondergebracht. Dubbele gegevensinvoer is dus niet meer nodig. Dit maakt een efficiënt gebruik van bijvoorbeeld machines, arbeidskrachten en andere middelen en productiecapaciteit mogelijk. Bovendien ondersteunen SAP ERP systemen het betreffende bedrijf bij de controle en uitvoering van proces- en financiële audits en wettelijke vereisten.

Wat is SAP Business ByDesign?

SAP Business ByDesign biedt een eenvoudige bediening door een gebruiksvriendelijke userinterface. Terwijl klassieke ERP-oplossingen in de meeste gevallen een lange trainingsperiode vergen en vaak verwarrende userinterfaces voor gebruikers bieden, pakt SAP Business ByDesign hier een andere benadering met zijn intelligente SAP-functies. SAP heeft de userinterfaces van zijn ERP systemen bijzonder gebruiksvriendelijk ontworpen.

Hierdoor hebben gebruikers direct en altijd snel toegang tot alle belangrijke informatie. In combinatie met mobiele architecturen, in-memory computing, machine learning en andere technologische innovaties blijven bedrijven in staat om ongeacht de complexiteit te handelen.

Hoe werkt SAP Business ByDesign?

SAP Business ByDesign is niet opgezet als één rigide systeem. De ERP-bedrijfssoftware van SAP is eerder een heel netwerk van applicaties die allemaal gebruikmaken van een gemeenschappelijke database. De afzonderlijke applicaties worden ERP-modules genoemd. Elke module is ontworpen voor een specifiek bedrijfsgebied.

Ze functioneren echter niet autonoom of onafhankelijk van elkaar, maar zijn nauw met elkaar verbonden. Dit is de basis om via één SAP systeem alle voor een bedrijf relevante business area’s aan te sturen. Afhankelijk van de taak en vereisten kunnen afzonderlijke modules worden toegevoegd of weer worden verwijderd.

Hierdoor kunnen bedrijven het ERP systeem altijd uitrusten met precies die onderdelen en componenten die ze daadwerkelijk nodig hebben voor hun bedrijfsactiviteiten en projecten.

SAP Business ByDesign voorkomt dubbele data

SAP Business ByDesign en dus ook de afzonderlijke of verschillende modules en de bijbehorende functies hebben dezelfde database. Dit betekent dat ze op elk moment met elkaar kunnen communiceren. In een geïntegreerd SAP ERP-system werken afzonderlijke functionele gebieden of gespecialiseerde afdelingen samen, evenals in departementale basisfuncties. Dit voorkomt faalkosten, dubbele data en inconsistenties die anders het gevolg zouden zijn van de geïsoleerde verwerking van taken door afzonderlijke bedrijfsafdelingen.

Dit staat bekend als een geïntegreerde oplossing. De ontwikkeling van SAP Business ByDesign en de SAP functies hebben de laatste jaren een vlucht genomen. Door de nauwe verwevenheid van bedrijfsoverschrijdende taken, procedures en processen, zijn de effectieve taakverdeling versterkt.

Welke modules heeft SAP Business ByDesign?

1. SAP ERP Financiën

Dit zijn de boekhoudmodules. Zo zijn ERP-oplossingen geïntegreerd voor de volgende gebieden:

 • Financiën (inclusief de bijbehorende componenten, bijvoorbeeld voor activa beheer, boekhouding, grootboek, crediteuren en debiteuren, enz.)
 • Kostenberekening (inclusief bijbehorende componenten voor winstgevendheid en ook beheer van overhead- en productkosten, enz.)
 • Financiën
 • Vastgoedbeheer
 • Business Control

2. SAP ERP Logistiek

Als moderne softwareoplossing steunen de logistieke oplossingen van SAP op drie essentiële factoren. Enerzijds moet het werken met SAP ERP Logistics zorgen voor efficiëntere processen en dus kostenbesparingen. Anderzijds gaat het om het optimaliseren van de baten van producten en diensten. Daarnaast staat de logistieke module SAP ByDesign voor meer flexibiliteit. Dit helpt bedrijven om altijd snel te reageren op veranderingen in de markt en omgeving, wat de time-to-market aanzienlijk verkort.

Vooral de materiaalbeheermodule is een van de meest gebruikte modules op het gebied van SAP ERP Logistiek. Dit is een merchandise management systeem waarmee materiaalstromen tot in detail kunnen worden gepland en gecontroleerd. Naast deze module zijn als onderdeel van SAP ERP Logistics ook modules beschikbaar voor magazijnbeheer, verzending en transport, kwaliteitsbeheer, productieplanning en -controle, onderhoud en leveranciersbeheer.

3. SAP ERP Human Capital Management

Deze module richt zich op human resources. Relevante thema’s en taken zijn geïntegreerd, zoals personeelsmanagement, maar ook personeelswerving en -ontwikkeling. Daarnaast zijn er ook modules voor opleidingsplanning, tijdregistratie en de boekhouding van personeelskosten.

4. Supply Chain Management

De SAP Business ByDesign module voor de beheersing van financiële, materiaal- en informatiestromen met betrekking tot de Supply Chain realiseert een bedrijf overschrijdende coördinatie van alle partijen langs de gehele waardeketen.

Het systeem wordt dan ook gebruikt om alle processen transparant in kaart te brengen en via een centraal platform aan te sturen. Gebruikers ontvangen realtime alle informatie over wijzigingen, problemen en updates. Hierdoor kunnen zij actief plannen en snel handelen of reageren op incidenten. Door alle relevante processtappen aan elkaar te koppelen is er altijd toegang tot alle benodigde data. Communicatie en gegevensuitwisseling vindt plaats via SAP Business ByDesign als centraal platform. Hierdoor wordt de betreffende Supply Chain geborgd door de centrale procesbesturing.

5. Modules voor meerdere toepassingen

SAP biedt andere handige tools in de vorm van cross-applicatie modules. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van modules met betrekking tot klantrelatiebeheer, datawarehouse, enterprise content management (ECM) of workflows. Door de koppeling met het SAP ERP systeem zijn alle gegevens en informatie die nodig zijn voor de procesbesturing altijd beschikbaar.

6. Generieke modules

SAP ERP integreert ook speciale brancheoplossingen. Productie-, machinebouw- en servicebedrijven vinden branche specifieke oplossingen.

7. Technische modules

Technische modules hebben een heel speciale functie: ze moeten ervoor zorgen dat elke gebruiker zich intuïtief en zo gemakkelijk mogelijk door het SAP systeem kan bewegen. De technische modules Fiori, Netweaver, Enterprise Portal en Solution Manager worden het meest gebruikt:

 • SAP Fiori wordt voornamelijk gebruikt om een ​​gebruiksvriendelijke basis te bieden voor SAP-applicaties en we interfaces. Dit maakt het eenvoudig om gegevens voor personeel te visualiseren, bijv. B. in de vorm van gebruikersinterfaces.
 • SAP Netweaver helpt u bedrijfsprocessen en databases uit verschillende bronnen te combineren.
 • De SAP Enterprise Portal biedt een veelvoud aan mogelijkheden die allemaal toegankelijk zijn via een centraal toegangspunt. Dit is het bedrijfsportaalprogramma van SAP.
 • De SAP Solution Manager ondersteunt bij het opzetten en aansturen van de SAP-oplossingen. Deze kunnen op deze manier aan elkaar worden gekoppeld en brengen positieve effecten voor het bedrijf met zich mee, bijvoorbeeld lagere kosten en tijdwinst.

8. Branche specifieke modules

Terwijl de generieke modules gericht zijn op hele industrieën, hebben de branche specifieke modules betrekking op specifieke gebieden binnen een industrie. Een typisch voorbeeld hiervan is SAP Sports 1. Gebruikers gebruiken deze module in het voetbalveld voor tactische analyses in realtime. Heeft u daarentegen behoefte aan intelligente analyses van bezoekersgedrag op bijvoorbeeld websites, dan kunt u bij SAP Entertainment terecht.

SAP Cloud ERP of SAP On Premises?

Bij de implementatie van SAP software in de vorm van een ERP-oplossing kunnen SAP-klanten kiezen tussen drie bedieningsvarianten. U heeft de keuze uit: On-Premises ERP, Hybrid ERP Systeem en Cloud ERP. Elk van deze toepassingen biedt gebruikers specifieke voordelen, maar ook bijbehorende nadelen. Welke variant een bedrijf kiest, moet daarom zorgvuldig worden afgewogen.

1. SAP On Premises

Kiest een bedrijf voor on premises, dan heeft het bedrijf een eigen datacenter nodig. Daar wordt het SAP systeem gehost. In dit geval is het een lokale oplossing waarbij het bedrijf volledige controle heeft over zijn eigen data en te allen tijde onbeperkt toegang heeft tot alle informatie. Zeker wanneer veel processen geïntegreerd of gekoppeld zijn, blijkt dit soms een voordeel.

Om het systeem op uw eigen server te laten werken, moet het bedrijf echter over de juiste knowhow beschikken. Want bij een on premises ERP-system is het bedrijf zelf verantwoordelijk voor het SAP systeem en dus bijvoorbeeld voor alle noodzakelijke updates. Daarnaast dient bij de keuze voor deze variant altijd rekening te worden gehouden met de kosten voor uw eigen datacenter.

2. SAP Cloud ERP

Bij Cloud ERP wordt het systeem niet door het bedrijf zelf beheerd. In plaats daarvan draait het ERP-system in een extern datacenter. In dit datacenter heeft het bedrijf toegang tot een platform waarop het de applicatie kan draaien. Dit is dus Cloud Computing.

Deze technologie geniet nu wereldwijd de hoogste prioriteit en populariteit. Daar is ook een goede reden voor. De cloud, in dit geval Cloud ERP, biedt de betreffende gebruiker snelle toegang tot een technologische oplossing, die weinig of geen kapitaaluitgaven vereist.

Cloudstrategieën zijn daarom bij uitstek geschikt om kostenreductie te realiseren. Bovendien verhoogt cloud computing de schaalbaarheid, flexibiliteit en snelheid. Dit zijn essentiële factoren voor het behalen van de relevante bedrijfsdoelen.

Met Cloud ERP naar een schaalbaar, kostenefficiënt en wendbaar systeem

SAP transformeert met Cloud ERP het hele SAP-landschap in een kostenefficiënt, schaalbaar en wendbaar systeem. Daar profiteren bedrijven op de lange termijn van. Enerzijds werkt het bedrijf zowel effectiever als efficiënter. Aan de andere kant wordt de snelheid van reageren en handelen aanzienlijk verminderd bij gewijzigde marktomstandigheden of een verandering in de omgeving. Daarnaast kunnen op deze manier nieuwe technologieën of bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen worden ingezet.

Ondersteuning van externe dienstverleners als succesfactor

Het hosten van SAP ERP Cloud brengt echter ook eisen en uitdagingen met zich mee. Hoe moet de businesscase bijvoorbeeld worden gemaakt? Of in welke vorm is de roadmap gedefinieerd? Ook hier is de juiste selectie van de beste moduleoplossingen bepalend. Dit geldt ook voor de migratie van de omgevingen en de integratie in de respectievelijke bestaande IT-omgeving.

Daarnaast moet er diepgaande kennis zijn van netwerkverbindingen, omvangrijke databases, de individuele SAP functies, maximale beschikbaarheid en hoe een migratie moet worden uitgevoerd. Als deze knowhow in uw eigen bedrijf niet aanwezig is, kunnen externe specialisten helpen. Naast de relevante ervaring en specialistische kennis van Cloud ERP beschikken zij ook over de benodigde frameworks en tools.

3. Hybride ERP systeem

De term hybride zegt het al. Met dit bedrijfsmodel host het betreffende bedrijf diverse applicaties in zijn eigen datacenter. Een cloudapplicatie zorgt voor de overige modules of applicaties. Het is dus een mix van cloud ERP en on-premises ERP. Deze configuratie wordt ook wel een 2-tier model genoemd.

Het voordeel van deze variant is helder. Door de voordelen van beide systeemvarianten te combineren, hebben SAP-klanten een sterke controle over hun eigen data en profiteren ze bovendien van een hoge mate van flexibiliteit.

Wat is het beste scenario voor Cloud SAP?

Welke ERP strategie bedrijven nastreven, hangt niet in de laatste plaats af van de grootte van de organisatie. Feit is dat Cloud ERP nu naar voren is gekomen als het meest populaire scenario. Maar het pad moet niet altijd direct naar de cloud of naar cloud ERP leiden. De beslissing hangt altijd af van hoe ver de digitalisering van businessmodellen en bedrijfsprocessen is gevorderd. Of anders gezegd: hoe ze het beste kunnen worden gedigitaliseerd.

Grote bedrijven kiezen vaak voor de hybride aanpak

De praktijk leert dat diverse grotere bedrijven met dochterondernemingen en tal van vestigingen in het buitenland vaak de voorkeur geven aan een hybride aanpak. Dit betekent dat bijvoorbeeld SAP ERP of SAP S/4HANA met de ERP cloud kan worden gecombineerd met on-premise ERP op bepaalde gebieden.

In een dergelijk cloud gebaseerd systeem kunnen cloudapplicaties op maat, gestandaardiseerde cloudapplicaties of bijvoorbeeld mobiele diensten worden geleverd. Indien nodig hoeven dan alleen de benodigde modules en applicaties in de core ERP te worden geïntegreerd.

Ook kleine bedrijven en start-ups kiezen voor een ERP Cloud SAP systeem

Daarentegen is een cloud only benadering uitermate aantrekkelijk voor middelgrote bedrijven of voor kleine bedrijven met de ambitie om uit te breiden en voor start-ups. De ERP-cloud fungeert hier als spil van zowel de bedrijfsprocessen als de voortschrijdende digitalisering. Zo kunnen bedrijven terugvallen op tools en instrumenten waar ze anders geen toegang toe zouden hebben. Tegelijkertijd stellen ze zichzelf in staat flexibel te reageren op bijvoorbeeld seizoen pieken, veranderingen of groei.

Welke SAP ERP Systemen zijn er?

Naast SAP Business ByDesign zijn er nog twee andere ERP Systemen van SAP. SAP Business One is het ERP Systeem van SAP voor kleinere bedrijven SAP Business One is zowel in de Cloud als on Premises beschikbaar. Het systeem heeft diverse apps en extra modules om het systeem aan te passen aan de branche en uit te breiden met extra functionaliteit. Deze extra modules zijn alleen niet altijd vanuit de cloud beschikbaar.

Het grote ERP van SAP heet SAP S/4HANA. Dit systeem wordt wereldwijd bij grote multinationals toegepast. SAP S/4HANA is de opvolger van SAP ERP 6.0. Het systeem is volledig ondersteund door een in-memory database die Big Data omarmt.

Wat brengt de toekomst voor SAP?

SAP verkoopt al bijna 30 jaar ERP-software. In 1993 verscheen het eerste ERP-systeem voor bedrijven onder de naam (R/3 Enterprise Edition). De huidige versie van SAP ERP 6.0 werd in 2005 gepubliceerd. De laatste grote update vond plaats in 2016. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang om de transformatie naar het innovatieve next-generation platform S/4HANA door te voeren.. Ondersteuning voor de legacy ERP systemen van SAP stopt in 2025. Dit betekent: Er worden geen beveiligingsupdates meer uitgerold. Vanaf dit punt rolt SAP alleen ERP oplossingen uit op basis van SAP S/4HANA.

De voordelen van SAP ERP op een rij:

 • Keuze tussen verschillende operating modellen
 • Modules voor alle relevante bedrijfsgebieden
 • Grote keuze aan SAP-functies
 • Gemeenschappelijke database
 • Proces- en workflow optimalisatie
 • Betere samenwerking tussen afdelingen
 • Succesvol projectmanagement
 • Transparantie en consistentie
 • Tijdsbesparing en kostenreductie
 • Betere basis voor bedrijfsmanagement
 • Minimaliseren of zelfs elimineren van foutenbronnen
 • Uitgebreide documentatie- en analysemogelijkheden

Samenvattend kan worden gezien dat SAP ERP systemen een breed scala aan voordelen bieden voor bedrijven: Naast de veelheid aan mogelijke toepassingen, processen en procedures worden winstgevend geoptimaliseerd. Ook kunnen afdelingen en processen beter op elkaar worden aangesloten en ontstaat er een solide basis voor het aansturen van bedrijfsprocessen.

Gratis ERP Informatiepakket

  akiho yoshizawa indianpornsluts.com sunny leone hot in ragini mms 2brawling go 136 hentaispa.com hentai momonewestxxx bukaporn.com xnxxactresshdmovies3 nesaporn.net lokel bfyokkora hentai hosthentai.com leni loud hentai
  abot kamay na pangarap episode 25 pinoyteleseryeflix.com where to download tagalog moviesママのリアル性教育 優月まりな javpussy.net 上原茉咲نيك مصري محارم best-pornos.com نيك في العملkarpewadi gotubexxx.com xxxvldeسكس بنات هايجة babezporn.com هندى سكس
  شراميط محجبه wiwiuku.com سكس بجودة عاليةnew girl porn pornhindimovies.com www.3gpking.comtransformation hentai manga hentaionly.net хентай покемоныاغراء سكسي abdulaporno.com سكس مصرى شعبىmovies this week hindi desixxxtube.info wwwxxxporn