ERP

ERP

Wat is ERP?

ERPWat is ERP? En hoe is het ontstaan? ERP staat voor Enterprise Resource Planning. ERP systemen ondersteunen de planning en ook de uitvoering van de bedrijfsprocessen, zowel de ondersteunende als de primaire processen. ERP systemen worden gebruikt bij bedrijven in de Industrie en Handel, maar ook, bij de Krijgsmacht, bij Energiebedrijven, in de Bouw en in Ziekenhuizen.

Er is bij bedrijven die vanwege uiteenlopende redenen nog geen Enterprise Resource Planning systeem gebruiken vaak sprake van een versplinterd IT-landschap. Er wordt vaak gebruik gemaakt van vele losse applicaties en ook Excel-sheets die meestal niet gekoppeld zijn. Bedrijfsgegevens moeten daarom vaak dubbel worden ingevoerd wat de kans op fouten vergroot.

Het meest complete ERP Boek voor uw ERP-selectietraject!

IPL Advies heeft het boek “ERP Systemen voor Productie en Groothandel 2017” uitgebracht. Meer dan 30 ERP Systemen zijn onderzocht. Hiervoor zijn 3500 criteria gebruikt die zijn verdeeld in meer dan 100 gebieden.

Waarvoor kunt u het ERP boek gebruiken

1.  Het boek kan worden gebruikt als introductie in de wereld van ERP. Het boek geeft antwoord op de vragen welke partijen in de markt actief zijn en welke functionaliteit wordt geboden.

2.  Het boek kan worden gebruikt ter ondersteuning in het voortraject van een selectie. Een goede voorbereiding is zeer belangrijk voor een goede selectie en implementatie. In het boek worden de stappen van een selectietraject toegelicht.

Hierin formuleert u eerst de doelstellingen en op hoofdlijnen de gewenste werkwijze in uw bedrijf. Vervolgens worden de eisen en wensen bepaald. De opsomming met functies en andere aspecten van de ERP-systemen kunnen als checklist worden gebruikt. Zij bevatten de onderwerpen waarover u zich een mening zou moeten vormen om goed voorbereid met de ERP-ekeveranciers te kunnen praten.

3. Het boek kan ook worden gebruikt als hulpmiddel bij het opstellen van een shortlist. De ERP-systemen zijn beoordeeld op meer dan 100 functies, beoordeeld met een score van 1 tot 5. U kunt de specificaties hieraan toetsen om te bepalen welke ERP-systemen bij uw bedrijf passen. Hiermee wordt de basis gelegd voor concrete pakket-demonstraties.

Tenslotte kunt u dit boek gebruiken bij het opstellen van een implementatieplan. Of wanneer u een beeld wil krijgen hoe een implementatietraject eruit ziet en welke tools daarbij kunnen worden gebruikt.

Meer informatie over de mogelijkheden treft u op deze site aan of mail voor vragen naar office@ipl.nl.

Bestel het ERP Boek

Het boek kunt u uitstekend gebruiken bij het beantwoorden van de vraag:

Welke ERP-systemen zijn geschikt voor mijn bedrijf?

De doelgroep voor deze evaluatie bestaat uit productie- en groothandelsbedrijven en mengvormen.

Het rapport bevat informatie over meer dan 30 in Nederland verkrijgbare ERP-systemen. Een bijzonder element vormen de beoordelingstabellen en -teksten. Deze zijn tot stand gekomen door een kwalitatieve beoordeling van de pakketten door de adviseurs van IPL Advies.

Hier vindt u het overzicht van de onderzochte ERP Systemen. 

Het 250 pagina’s dikke boek is te bestellen via de website van IPL en kost €99,50.

Voordelen van een ERP Systeem

Gratis ERP-Informatiepakket

ERP informatiepakket
Vul hier je gegevens in:

ERP Systemen zijn opgebouwd uit verschillende modules, denk hierbij aan modules voor de financiële administratie, voor inkoop, voorraadbeheer of planning. Alle gegevens zijn ondergebracht in één database en hoeven daarom maar één keer in het systeem te worden ingevoerd. Vandaar dat er met een ERP Systeem efficiencyverbetering en foutenreductie kan worden behaald.

Doordat alle informatie op een consistente manier wordt ingevoerd kunnen er ook management rapportages worden gegenereerd. Als zo’n rapport op een correcte manier wordt ingericht, kan het op elk moment ‘met-één-druk-op-de-knop’ worden bijgewerkt. Bij bedrijven zonder integraal automatiseringssysteem zijn mensen vaak vele uren tot zelfs wel enkele dagen bezig met het opstellen van rapportages uit alle losse applicaties. Mits goed ingericht kan dit in ERP efficiency en een hogere betrouwbaarheid opleveren.

Nadelen van een ERP Systeem

Een nadeel van een ERP-systeem is dat het helaas geen goedkope oplossing is. De aanschaf van de software en vaak ook hardware, de benodigde uren (intern en extern) voor de implementatie, de training en de jaarlijkse onderhoudsfee maken het een flinke investering. Daarnaast wordt je ook afhankelijk van een ERP systeem, als het systeem niet draait kan er op kantoor en soms zelfs in de fabriek niet worden gewerkt. Daarom kunnen er verschillende SLA’s met leveranciers worden afgesproken die de gewenste uptime garanderen.

ERP of Best-of-Breed?

ERP in IT landschapEr zijn de laatste tijd geluiden in de markt die zeggen dat je niet voor een integraal systeem moet kiezen maar juist voor een best-of-breed oplossing. Best-of-breed wil zeggen dat je voor elke bedrijfsfunctie een losse best passende module kiest. Vervolgens moeten deze modules wel aan elkaar worden gekoppeld. Het koppelen van deze applicaties, het specificeren en beheren van de interfaces, het update van de losse applicaties is een complexe en tijdrovende bezigheid. Over het algemeen zie je dit alleen bij zeer grote bedrijven met zeer complexe processen. Voor bedrijven in het MKB zijn de beschikbare systemen qua functionaliteit meer dan voldoende. Deze bedrijven hebben ook de beschikbare capaciteit niet in huis om een complex best-of-breed landschap te beheren.

Hoeveel kost een ERP Systeem?

De vraag “Hoeveel kost een ERP Systeem?” is een lastig te beantwoorden vraag wanneer je de bedrijfssituatie niet kent.

Toch is er wel iets zinnigs te zeggen over hoeveel een ERP systeem kost. De kosten zijn opgebouwd uit diverse kostencomponenten, waaronder de aanschaf van software of abonnementskosten, implementatiekosten en het jaarlijks terugkerend onderhoud. Misschien moet er ook een nieuwe server worden aangeschaft indien voor een on-premise ERP Systeem wordt gekozen.

De kosten worden ondermeer bepaald door het aantal en het type users, de te implementeren functionaliteit, eventueel maatwerk, interfaces met andere systemen en de complexiteit van de processen.

Een stukje geschiedenis: Het ontstaan van ERP

Met de opkomst van computers in de jaren 60 verschenen de eerste boekhoud-programma’s op de markt. Toen de computers steeds sneller werden, volgde de zogenaamde MRP-software, de eerste voorlopers van ERP. Hierdoor was de computer in staat om berekeningen uit te voeren, die nodig waren om materialen op tijd in te kopen en onderdelen en samenstellingen tijdig te produceren. De eerste integrale systemen werden “MRP-pakketten” genoemd. MRP-I staat voor: Materials Requirements Planning. Zij omvatten de basisfuncties: Orderadministratie, Materiaalplanning, Bestellen, Productie en Magazijnbeheer / Expeditie, en vaak een financiële module.

Belangrijk voordeel van deze systemen was dat meerdere bedrijfsfuncties in plaats van door verschillende deelsystemen, door één en hetzelfde systeem ondersteund werden. Geïntegreerd werken werd daarmee mogelijk.

MRP-II en ERP

MRP-II en ERPHalverwege de jaren 80 zijn methoden ontwikkeld om niet alleen naar de planning van de materialen, maar ook naar die van de machines en mensen (Resources) te kijken. Dit werd MRP-II genoemd, MRP staat dan voor Manufacturing Resources Planning.

In het Nederlandse taalgebied kwam eind jaren 80 de term “Productiebesturings-systemen” in zwang. In de loop der tijd zijn deze systemen steeds verder uitgebreid met aanvullende functies, zoals Relatiebeheer, Verkoop- en Inkoopcontracten, Magazijnbeheer, Stuklijstbeheer, Service, Kwaliteitsmanagement en Personeels-management. Kortom steeds meer bedrijfsfuncties vonden ondersteuning binnen deze systemen. Dit heeft begin jaren 90 geleid tot de term ERP, dat staat voor Enterprise Resource Planning. Tot op heden is dit de meest gehanteerde term.

 

erp_informatiepakketHet gratis ERP informatiepakket

Voor meer informatie over ERP kunt u het gratis informatiepakket aanvragen.

(Uw gegevens worden niet verspreid aan andere partijen!)

Het ERP-informatiepakket bestaat o.a. uit diverse handleidingen, presentaties en stappenplannen voor selectie en implementatie van een ERP systeem. Daarnaast kunt u kiezen uit 2 pakketbeoordelingen van IPL Advies.