Vind direct het ERP systeem voor jouw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

SLA (Service Level Agreement)

Wat is SLA? SLA staat voor Service Level Agreement, wat een overeenkomst is tussen klant en leverancier over het niveau en type service wat geleverd gaat worden. In deze overeenkomst worden de rechten en plichten van beide partijen omschreven.

Een Service Level Agreement is een contractueel verlengstuk van de overeenkomst tussen de partijen. Zo weet een afnemer wat hij kan verwachten en kan de leverancier worden getoetst op de kwaliteit die wordt geleverd. Deze vorm van overeenkomsten worden veelal in de IT gebruikt, maar ze zijn ook terug te zien in de dienstensector.

Wat staat er zoal in een Service Level Agreement?

Belangrijk voor de overeenkomst is dat de factoren meetbaar en dus te toetsen zijn. De items die terug te vinden zijn in een SLA zijn bijvoorbeeld:

 • Beschrijving van de dienst
 • Prestatie en kwaliteit eisen van de diensten
 • Duur en beëindiging van de overeenkomst
 • Respons- en/of levertijd
 • Berekening van tarieven en kosten
 • Wijze waarop dienst wordt gemeten
 • Hoe vaak rapportages plaatsvinden
 • Aansprakelijkheid van beide partijen
 • Sancties bij niet nakomen van de afspraken
 • Regeling bij eventuele wijzigingen in de dienst

Waarom is een SLA belangrijk?

De Service Level Agreement geeft duidelijkheid in de verwachtingen beide kanten op. Er wordt aangegeven wie, wanneer aansprakelijk is voor storingen of prestatieproblemen. Opdrachtgevers kunnen profiteren van SLA omdat het contract de prestatiekenmerken van de service beschrijft. Vooraf zijn deze te vergelijken met die van andere leveranciers. Tijdens het proces geeft het een handvat om de diensten te toetsen. Service Level Agreements bepalen de verwachtingen voor de prestaties van een leverancier en stellen sancties vast voor het missen van de doelstellingen en, in sommige gevallen, bonussen voor het overschrijden ervan.

 

Gratis ERP informatiepakket

Het informatiepakket bestaat uit:

 • De Whitepaper Succesvol ERP selecteren
 • De Whitepaper Succesvol ERP implementeren
 • Het dossier wat is ERP

Een compleet handboek met duidelijk stappenplan voor selectie en implementatie van ERP systemen. De functies, kosten, voor- en nadelen.
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y