Vind direct het ERP systeem voor jouw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ABC Levering

Bij een ABC-levering binnen de Europese Unie (EU) zijn er drie partijen betrokken: A, B en C. Laten we deze partijen verder toelichten:

 • Partij A: Partij A is de leverancier in het land van oorsprong. Dit is het land waar de goederen daadwerkelijk worden verzonden vanuit het magazijn of de fabriek.
 • Partij B: Partij B is de tussenhandelaar of doorverkoper en is gevestigd in een ander EU-land dan Partij A.
 • Partij C: Partij C is de uiteindelijke afnemer van de goederen en bevindt zich in een derde EU-land.

Hoe werkt BTW bij een ABC levering?

Bij een ABC-levering gelden specifieke regels voor de btw-behandeling. Hieronder volgt een overzicht van de basisprincipes:

 1. Partij A factureert de levering aan Partij B zonder btw. Dit wordt beschouwd als een intracommunautaire levering, aangezien de goederen worden verzonden naar een andere EU-lidstaat. Partij A moet ervoor zorgen dat zij beschikt over de juiste bewijsstukken (bijv. transportdocumenten) om de intracommunautaire levering te kunnen aantonen.
 2. Partij B vermeldt de intracommunautaire verwerving van goederen in zijn btw-aangifte in het land van vestiging. Partij B moet controleren of zij over het juiste btw-identificatienummer van Partij A beschikt en voldoet aan de vereisten van de intracommunautaire transactie.
 3. Partij B factureert de goederen vervolgens door aan Partij C in een derde EU-land. Deze levering wordt belast met btw, volgens de btw-regels van het land waar Partij B is gevestigd. Partij B moet ervoor zorgen dat zij beschikt over het juiste btw-identificatienummer van Partij C.
 4. Partij C kan de btw die is betaald aan Partij B mogelijk terugvorderen via de btw-aangifte in het derde EU-land, afhankelijk van de regels en voorwaarden in dat land.

Het is belangrijk op te merken dat de btw-regels en -voorschriften kunnen variëren tussen de EU-lidstaten, dus het is raadzaam om de specifieke regels van elk betrokken land te raadplegen en professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de btw-correcties en rapportages nauwkeurig worden uitgevoerd.

Daarnaast is het vermelden van de juiste btw-identificatienummers van Partij A en Partij C cruciaal om ervoor te zorgen dat de goederen correct worden gevolgd en belast in de betrokken landen.

Welke plaats neemt ABC-levering in binnen ERP?

ABC leveringen worden ook wel ketentransacties genoemd; hierbij leveren meerdere partijen bepaalde goederen aan elkaar door. Vaak vindt het fysieke transport van de goederen dan rechtstreeks plaats tussen de eerste, verkopende partij en de laatst ontvangende partij. Normaal gesproken zou er tussen iedere leverende en ontvangende partij dan een facturering inclusief BTW moeten plaatsvinden. De belastingdienst maakt het ons makkelijker door alleen de laatste tussen-partij BTW te laten rekenen naar de eindklant. Dit spaart een heleboel administratieve handelingen uit en voorkomt het ook dat er allerlei dubbelingen in de telling van goederen/dienstentransacties plaatsvindt. ERP systemen hebben de mogelijkheid vaak in zich om de type leveringen/ontvangsten apart te kenmerken waardoor ze op het moment van BTW aangiften de juiste transacties bij elkaar voegen.

Welke voordelen biedt ondersteuning van ABC binnen ERP?

Bij ondersteuning van ABC levering binnen het ERP systeem hoeft maar één keer de inrichting te worden gedaan van de type leveringen die nodig zijn om ABC aan te kunnen geven. In principe wordt dan iedere order en bijbehorende levering dan op de juiste wijze geboekt zodat dit bij BTW aangifte automatisch als aparte groep leveringen/ontvangsten wordt geregistreerd en er dan wel/niet BTW dient te worden afgedragen. De belastingdienst kan zelfs op basis van de inrichting van je ERP systeem goedkeuring verlenen dat deze leveringsadministratie automatisch plaatsvindt zonder verdere tussenkomst (dit betreft meestal de grotere ondernemingen met veel transacties van dit soort).

Het implementeren van ABC binnen ERP

Bij het implementeren van ABC binnen ERP komt nog wel het een en ander kijken. Het betekent dat bij aanvang van de implementatie goed moet worden nagedacht over welke afwijkende order(leverings)stromen er zijn en hoe deze dienen te worden ingericht. Voor de ABC leveringen dienen de rechtstreekse leverings/ontvangst mogelijkheden als transactie typen in het systeem gedefinieerd te worden en aangegeven te worden welk effect dit heeft op de logistieke stroom en financiële verwerking. Daarnaast betekent dit vaak dat bij de klantgegevens zelf naast een standaard factuur adres er dient te worden gekeken naar leveringsadressen die afwijken van de standaard. Bij sommige klanten kan dat zelfs bij iedere order afwijkend zijn. Tot slot dient ook aan de financiële kant de juiste inrichting plaats te vinden ten behoeve van de rapportage voor de aangifte naar de belastingdienst. Als deze inrichting heeft plaatsgevonden, dan dient geheel uitvoerig getest te worden met voorbeelden, zodat de gebruikers er zeker van zijn dat volledig werkt.

Gratis ERP informatiepakket

Het informatiepakket bestaat uit:

 • De Whitepaper Succesvol ERP selecteren
 • De Whitepaper Succesvol ERP implementeren
 • Het dossier wat is ERP

Een compleet handboek met duidelijk stappenplan voor selectie en implementatie van ERP systemen. De functies, kosten, voor- en nadelen.
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y