Vind direct het ERP systeem voor jouw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Scrummaster

Wat is de rol van een scrummaster bij een ERP implementatie?

Bij een ERP-implementatie speelt de Scrum Master een belangrijke rol als onderdeel van het Scrum-framework, een agile projectmanagementmethodologie. De Scrum Master is verantwoordelijk voor het faciliteren van het implementatieproces, het begeleiden van het team en het zorgen voor een effectieve toepassing van de Scrum-principes. Hier zijn enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden van een Scrum Master bij een ERP-implementatie:

 1. Faciliteren van het Scrum-proces: De Scrum Master is verantwoordelijk voor het implementeren en handhaven van het Scrum-framework binnen het projectteam. Ze zorgen ervoor dat alle Scrum-artefacten, zoals de product backlog, sprint backlog en burn-down charts, correct worden opgezet en bijgewerkt. Ze organiseren ook de scrumceremonies, zoals de sprint planning, daily stand-up meetings, sprint reviews en retrospectives.
 2. Teambegeleiding: De Scrum Master is de coach en mentor van het team. Ze ondersteunen het team bij het begrijpen en naleven van de agile principes, het verbeteren van de samenwerking en het verwijderen van eventuele obstakels die het team belemmeren in hun werk. Ze bevorderen een zelforganiserend team en stimuleren een cultuur van continue verbetering.
 3. Faciliteren van communicatie: Een Scrum Master fungeert als een communicatiebrug tussen het projectteam, de stakeholders en andere betrokkenen. Ze zorgen ervoor dat de communicatie vlot verloopt, dat informatie transparant is en dat iedereen op de hoogte is van de voortgang, uitdagingen en beslissingen binnen het project.
 4. Verwijderen van obstakels: De Scrum Master identificeert en elimineert obstakels en belemmeringen die het team kunnen vertragen of beïnvloeden. Ze werken samen met het team en de stakeholders om oplossingen te vinden voor problemen, zowel op technisch als op organisatorisch niveau. Ze fungeren als een schild tussen het team en externe invloeden die de voortgang kunnen beïnvloeden.
 5. Faciliteren van samenwerking: De Scrum Master bevordert een cultuur van samenwerking en zelforganisatie binnen het team. Ze stimuleren multidisciplinair samenwerken, teamwerk en gedeelde verantwoordelijkheid. Ze moedigen ook stakeholderbetrokkenheid aan en werken samen met de product owner om de visie en doelstellingen van het project te begrijpen en te realiseren.

Het doel van de Scrum Master is om ervoor te zorgen dat het ERP-implementatieteam effectief en efficiënt werkt volgens de principes van Scrum. Ze spelen een cruciale rol bij het faciliteren van de samenwerking, het verwijderen van obstakels en het creëren van een omgeving waarin het team succesvol kan zijn bij het implementeren van het ERP-systeem.

Gratis ERP informatiepakket

Het informatiepakket bestaat uit:

 • De Whitepaper Succesvol ERP selecteren
 • De Whitepaper Succesvol ERP implementeren
 • Het dossier wat is ERP

Een compleet handboek met duidelijk stappenplan voor selectie en implementatie van ERP systemen. De functies, kosten, voor- en nadelen.
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y