Vind direct het ERP systeem voor jouw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Planning

Planning is een belangrijk onderdeel in ERP. Het doel van planning is een methodische uitvoering van werkzaamheden. De planning maakt het mogelijk voor gehele organisatie inzichtelijk te maken wat er precies gedaan wordt en waarvoor de middelen beschikbaar zijn.

Planning is een proces waarin diverse scenario’s van een bedrijf worden gesimuleerd. ERP-software heeft planningsmogelijkheden. Het kan toekomstige financiële en operationele resultaten voorspellen door gebruik te maken van voorspellingsfactoren zoals verwachte economische of zakelijke groei en verkoopprognoses.

ERP biedt de mogelijkheid van het plannen van activiteiten. Handelingen kunnen vooraf in een grid worden ingevuld en gepland om onder vermelding van kostprijs, tijdsbesteding, eventueel materiaal en gereedschap de planning te bepalen. In de planningstabel is het mogelijk om activiteiten naar keuze op ondergeschikte niveau’s uit te werken (dag-, week-, kwartaal- of jaarplanning).

Een planning bevat een verwachte datum of tijdbucket waarop een order geplaatst wordt, een voorraad- en een begintijd. Ook bevat de planning alle  activiteiten uit het inkoopproces en deze wordt gevoed vanuit zowel Verkoop als Inkoop.

Wat is planning in ERP?

Organisaties zullen altijd hun dagelijkse activiteiten, hun seizoensactiviteiten en de integratie hiervan in de bredere bedrijfsdoelstellingen moeten plannen. In eerdere ERP-systemen was dit de taak van planners, die ondersteund werden met papieren of Excel-spreadsheets. Deze oude werkwijzes zijn ontwikkeld met een sterke nadruk op het handmatig plannen van de planners en over handmatig op in kunnen grijpen zonder juist met de parameters in het systeem te werken. Hierdoor was men erg flexibel maar werkte het ERP Systeem niet ‘voor’ de planners. De planners deden het werk. Een nieuw geïntegreerd ERP systeem met een planningsmodules wordt daarom vaak als star en complex ervaren. Planners zijn hierdoor vaak moeilijk te overtuigen om hun planningsproces aan te passen en met het nieuwe ERP systeem te gaan werken.

Planning in SAP

Hoe kan je met SAP ERP planning werken? Wat zijn de voordelen van planning op projectbasis? En hoe sluit je planning aan bij het proces?

Planning is een module in SAP die wordt gebruikt voor het maken en onderhouden van hoofdproductieplanningsplannen. Planning ondersteunt ook het aanmaken van verkooporders, transferorders, inkooporders, verzendingsorders voor consignatie en fabricageorders. Planning kan ook worden gebruikt om hoofdproductieschema’s en verkooporders te bekijken. Het heeft toegang tot gegevens van andere SAP-modules zoals voorraadbeheer, materiaalbeheer en SD (verkoop en distributie). Het genereert zelfs informatie voor orderafhandeling, die vervolgens wordt gebruikt om een ​​productieorder voor productieactiviteiten te produceren.

Gratis ERP informatiepakket

Het informatiepakket bestaat uit:

 • De Whitepaper Succesvol ERP selecteren
 • De Whitepaper Succesvol ERP implementeren
 • Het dossier wat is ERP

Een compleet handboek met duidelijk stappenplan voor selectie en implementatie van ERP systemen. De functies, kosten, voor- en nadelen.
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y