Vind direct het ERP systeem voor jouw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Consolidatie

Consolidatie verwijst naar het proces waarbij financiële gegevens van verschillende dochterondernemingen of entiteiten binnen een organisatie worden samengevoegd tot één geconsolideerd overzicht. Het doel van consolidatie is om een holistisch beeld te krijgen van de financiële situatie en prestaties van de gehele organisatie.

Binnen ERP-systemen omvat financiële consolidatie het verzamelen, valideren, aggregeren en rapporteren van financiële gegevens van dochterondernemingen naar het hoofdkantoor. Dit proces omvat meestal de volgende stappen:

 1. Gegevensverzameling: Financiële gegevens worden verzameld vanuit verschillende dochterondernemingen, filialen of andere entiteiten binnen de organisatie. Deze gegevens omvatten doorgaans balansinformatie, winst- en verliesrekeningen, cashflow-statements en andere relevante financiële gegevens.
 2. Gegevensvalidatie: De verzamelde gegevens worden gecontroleerd op nauwkeurigheid, consistentie en conformiteit aan de geldende boekhoudstandaarden. Eventuele discrepanties of fouten worden geïdentificeerd en gecorrigeerd voordat de consolidatie plaatsvindt.
 3. Aggregatie: De gevalideerde financiële gegevens worden geaggregeerd tot één geconsolideerd overzicht. Dit omvat het combineren van financiële resultaten, balansposten en andere belangrijke gegevens op groepsniveau. Vaak moeten valutaverschillen en eliminaties van interne transacties worden verwerkt om een nauwkeurig beeld te krijgen van de totale financiële prestaties van de organisatie.
 4. Rapportage: Het geconsolideerde financiële overzicht wordt opgesteld en gerapporteerd aan belanghebbenden, zoals het management, aandeelhouders, toezichthouders en externe stakeholders. Dit kan verschillende financiële rapporten omvatten, zoals een geconsolideerde balans, een geconsolideerde winst- en verliesrekening en een geconsolideerde cashflow-overzicht.

ERP-systemen bieden functionaliteiten voor financiële consolidatie door middel van specifieke modules of functionaliteiten voor financieel beheer. Deze modules ondersteunen het proces van gegevensverzameling, validatie, aggregatie en rapportage, en zorgen ervoor dat de consolidatie efficiënt en accuraat kan worden uitgevoerd. Geautomatiseerde consolidatiefuncties in een ERP-systeem vereenvoudigen het proces, verminderen handmatige inspanningen en zorgen voor consistente rapportage conform boekhoudnormen.

Financiële consolidatie in ERP biedt organisaties een geconsolideerd overzicht van hun financiële prestaties en helpt bij het nemen van strategische beslissingen, het voldoen aan wettelijke rapportagevereisten en het waarborgen van transparantie en nauwkeurigheid in de financiële rapportage van de organisatie.

Gratis ERP informatiepakket

Het informatiepakket bestaat uit:

 • De Whitepaper Succesvol ERP selecteren
 • De Whitepaper Succesvol ERP implementeren
 • Het dossier wat is ERP

Een compleet handboek met duidelijk stappenplan voor selectie en implementatie van ERP systemen. De functies, kosten, voor- en nadelen.
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y