Vind direct het ERP systeem voor jouw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ETC (Estimate to Complete)

Een Estimate to Complete (ETC) is een projectmanagementterm die wordt gebruikt om de geschatte hoeveelheid extra inspanning of kosten aan te geven die nodig is om een project te voltooien. Het ETC wordt meestal berekend tijdens de uitvoering van het project en biedt inzicht in hoeveel meer middelen er nodig zijn om de resterende werkzaamheden af te ronden op basis van de tot nu toe behaalde voortgang.

Het ETC wordt vaak gebruikt in combinatie met andere termen zoals Estimate at Completion (EAC) en Estimate to Complete Variance (ETCV). Hier zijn enkele belangrijke aspecten van een Estimate to Complete:

 1. Voortgangsanalyse: Het ETC wordt berekend door de werkelijke prestaties en voortgang van het project te vergelijken met de oorspronkelijke schattingen. Op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van de resterende werkzaamheden en de benodigde middelen om het project succesvol af te ronden.
 2. Extra inspanning of kosten: Het ETC geeft aan hoeveel extra inspanning of kosten er naar verwachting nodig zijn om het project te voltooien. Dit omvat bijvoorbeeld extra arbeidsuren, materialen, apparatuur of andere middelen die nodig zijn om het resterende werk uit te voeren.
 3. Risico’s en onzekerheden: Het ETC houdt rekening met mogelijke risico’s, onzekerheden en wijzigingen die kunnen optreden tijdens de projectuitvoering. Het kan worden aangepast op basis van nieuwe informatie, gewijzigde omstandigheden of lessen die zijn geleerd tijdens het project.
 4. Vergelijking met oorspronkelijke schattingen: Het ETC wordt vaak vergeleken met de oorspronkelijke schattingen om de afwijkingen en mogelijke oorzaken te identificeren. Dit helpt bij het beoordelen van de nauwkeurigheid van de initiële schattingen en het bijstellen van toekomstige planningen en budgetten.

Het ETC is een waardevol instrument voor projectmanagers om de resterende inspanning en kosten van een project te beoordelen en bij te sturen. Het biedt inzicht in de verwachte prestaties en helpt bij het nemen van beslissingen op basis van de actuele projectstatus en prognoses voor de toekomst.

Hoe werkt een ETC in ERP?

In een ERP-systeem kan het concept van Estimate to Complete (ETC) worden toegepast op projectbeheermodules of kostenbeheerfunctionaliteiten. Hier volgt een beschrijving van hoe het ETC-proces kan werken in een ERP-systeem:

 1. Initiële schattingen: Bij het opzetten van een project in het ERP-systeem worden initiële schattingen gemaakt voor de inspanning, kosten en andere resources die nodig zijn om het project te voltooien. Deze schattingen kunnen gebaseerd zijn op historische gegevens, vergelijkbare projecten of expertinschattingen.
 2. Voortgangsregistratie: Tijdens de uitvoering van het project worden de werkelijke prestaties en voortgang bijgehouden in het ERP-systeem. Dit omvat onder andere het vastleggen van gewerkte uren, gemaakte kosten en voltooide taken.
 3. Voortgangsanalyse: Het ERP-systeem vergelijkt de werkelijke voortgang met de initiële schattingen en berekent de resterende inspanning en kosten op basis van de behaalde voortgang. Hierbij wordt gebruik gemaakt van formules en algoritmes die zijn ingesteld in het systeem.
 4. ETC-berekening: Op basis van de voortgangsanalyse berekent het ERP-systeem het ETC. Dit omvat het bepalen van de geschatte extra inspanning, kosten en andere resources die nodig zijn om het resterende werk te voltooien. Het systeem kan rekening houden met factoren zoals de voortgangspercentage, de gemiddelde prestaties, wijzigingen in scope en andere relevante factoren.
 5. Rapportage en visualisatie: Het ERP-systeem biedt rapportage- en visualisatiemogelijkheden om het ETC en gerelateerde gegevens weer te geven. Dit kan in de vorm van grafieken, tabellen of andere visuele weergaven die inzicht geven in de geschatte resterende inspanning en kosten voor het project.
 6. Bijsturing en besluitvorming: Het ETC in het ERP-systeem biedt projectmanagers en belanghebbenden waardevolle informatie voor bijsturing en besluitvorming. Op basis van de ETC-gegevens kunnen ze actie ondernemen, zoals het herzien van de planning, het aanpassen van middelen, het heralloceren van budgetten of het nemen van andere maatregelen om het project op koers te houden.

Het gebruik van een ERP-systeem voor het beheer van ETC biedt voordelen zoals geautomatiseerde berekeningen, real-time inzicht in projectprestaties en de mogelijkheid om historische gegevens te gebruiken voor nauwkeurigere schattingen. Het stelt organisaties in staat om projecten effectief te plannen, beheren en bij te sturen op basis van de actuele voortgangsgegevens.

Gratis ERP informatiepakket

Het informatiepakket bestaat uit:

 • De Whitepaper Succesvol ERP selecteren
 • De Whitepaper Succesvol ERP implementeren
 • Het dossier wat is ERP

Een compleet handboek met duidelijk stappenplan voor selectie en implementatie van ERP systemen. De functies, kosten, voor- en nadelen.
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y