Vind direct het ERP systeem voor jouw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Budget

In ERP (Enterprise Resource Planning), een budget is een financieel plan dat de verwachte inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode of activiteit binnen een organisatie bepaalt. Het budget dient als een richtlijn om de financiële prestaties te beheren en te controleren en helpt bij het plannen en toewijzen van middelen.

Het vaststellen van een budget in ERP kan verschillende stappen omvatten, zoals:

 1. Inzicht in doelstellingen: Om een budget vast te stellen, is het belangrijk om een duidelijk begrip te hebben van de doelstellingen en activiteiten die worden ondersteund. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een afdeling, een project, een specifieke activiteit of de organisatie als geheel.
 2. Verzamelen van gegevens: Om een realistisch budget op te stellen, moet relevante financiële gegevens worden verzameld. Dit kan historische gegevens omvatten, zoals eerdere uitgaven en inkomsten, en prognoses op basis van verwachte veranderingen in de bedrijfsomgeving.
 3. Bepalen van inkomsten en uitgaven: Op basis van de verzamelde gegevens en doelstellingen kunnen de verwachte inkomsten en uitgaven worden bepaald. Inkomsten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit verkoopopbrengsten, investeringen of financiering, terwijl uitgaven verschillende kostenposten kunnen omvatten, zoals personeelskosten, leverancierskosten, marketinguitgaven, enzovoort.
 4. Budgetallocatie: Na het bepalen van de verwachte inkomsten en uitgaven moeten de middelen worden toegewezen aan de verschillende activiteiten of kostenposten binnen het budget. Dit omvat het vaststellen van de toegestane bedragen voor elke categorie en het bepalen van prioriteiten.
 5. Goedkeuring en monitoring: Het vastgestelde budget moet worden goedgekeurd door de relevante partijen binnen de organisatie, zoals het management. Na goedkeuring wordt het budget opgenomen in het ERP-systeem en wordt het gebruikt als referentiepunt voor financiële planning en rapportage. Het budget moet regelmatig worden gemonitord en geëvalueerd om afwijkingen te identificeren en passende maatregelen te nemen indien nodig.

Een projectbudget in ERP verwijst naar het specifieke budget dat wordt toegewezen aan een individueel project binnen de organisatie. Het omvat de inkomsten en uitgaven die verband houden met het project, zoals kosten voor personeel, materialen, apparatuur, externe diensten, enzovoort. Het projectbudget kan afzonderlijk worden beheerd en gevolgd binnen het ERP-systeem om de financiële prestaties van het project te bewaken en te beheren.

Gratis ERP informatiepakket

Het informatiepakket bestaat uit:

 • De Whitepaper Succesvol ERP selecteren
 • De Whitepaper Succesvol ERP implementeren
 • Het dossier wat is ERP

Een compleet handboek met duidelijk stappenplan voor selectie en implementatie van ERP systemen. De functies, kosten, voor- en nadelen.




  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y