Vind direct het ERP systeem voor jouw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

WBS (Work Breakdown Structure)

Work Breakdown Structure (WBS) is een projectmanagementtechniek die wordt gebruikt om het werk van een project op te splitsen in beheersbare en hierarchische onderdelen. Het vertegenwoordigt de structuur van het project door het werk op te delen in afzonderlijke taken, deliverables en activiteiten.

Een WBS helpt bij het organiseren en plannen van projecten door het werk op te delen in kleinere, behapbare componenten. Het biedt een gestructureerde weergave van het project, waarbij elk niveau van de structuur steeds gedetailleerder wordt. Het begint meestal met het opsplitsen van het project in hoofdonderdelen, ook wel fasen genoemd, en vervolgens wordt elk hoofdonderdeel verder onderverdeeld in subonderdelen en taken.

De voordelen van het gebruik van een WBS zijn onder andere:

 1. Duidelijkheid en structuur: Een WBS biedt een duidelijke en gestructureerde weergave van het projectwerk. Het definieert de taken en deliverables die nodig zijn om het project te voltooien en geeft inzicht in de relatie tussen verschillende onderdelen van het project.
 2. Projectplanning en -beheer: Een WBS helpt bij het plannen van het project en het beheren van de voortgang. Het maakt het mogelijk om taken toe te wijzen aan verantwoordelijke personen, deadlines vast te stellen en de voortgang van het werk te volgen.
 3. Communicatie en samenwerking: Een WBS dient als een communicatiemiddel tussen projectteamleden, belanghebbenden en andere betrokkenen. Het helpt bij het delen van een gemeenschappelijk begrip van het project en het biedt een basis voor samenwerking en afstemming.
 4. Kosten- en resourcebeheer: Door het werk op te splitsen in kleinere componenten, kan een WBS helpen bij het inschatten van de kosten en het toewijzen van resources aan specifieke taken. Het biedt een basis voor het plannen en beheren van de projectkosten en resources.

Bij het opstellen van een WBS is het belangrijk om de juiste niveaus van detaillering te bepalen, zodat het werk beheersbaar blijft en er voldoende inzicht is in de projectstructuur. Een WBS kan worden opgesteld met behulp van verschillende methoden en tools, zoals boomstructuren, diagrammen of specifieke software voor projectmanagement.

Over het algemeen is de projectmanager verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van de WBS. Het is een cruciaal hulpmiddel dat wordt gebruikt bij het plannen, beheren en volgen van projecten, en het helpt het projectteam en belanghebbenden een duidelijk beeld te krijgen van het werk dat moet worden uitgevoerd om het project succesvol te voltooien.

Gratis ERP informatiepakket

Het informatiepakket bestaat uit:

 • De Whitepaper Succesvol ERP selecteren
 • De Whitepaper Succesvol ERP implementeren
 • Het dossier wat is ERP

Een compleet handboek met duidelijk stappenplan voor selectie en implementatie van ERP systemen. De functies, kosten, voor- en nadelen.
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y