Vind direct het ERP systeem voor jouw bedrijf

Ontvang gratis shortlist

In welke sector bent u actief?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wat voor soort product of dienst levert u?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Enkele vragen over uw proces

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aantal medewerkers / gebruikers

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nog enkele vragen over uw onderneming

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zoeken naar geschikte ERP systemen...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Grafische Productieplanning

Een grafische productieplanning is een visueel hulpmiddel dat wordt gebruikt om de planning en het beheer van productieactiviteiten in een organisatie te ondersteunen. Het biedt een overzicht van de verschillende taken, de volgorde waarin ze moeten worden uitgevoerd, de benodigde middelen en de geplande tijdschema’s. Een veelgebruikte vorm van grafische productieplanning is een Gantt-chart.

Een Gantt-chart is een horizontale staafdiagram dat de planning van taken weergeeft over een tijdsperiode. Hier volgen enkele belangrijke aspecten van hoe een grafische productieplanning, met name een Gantt-chart, werkt:

 1. Taakidentificatie: Eerst worden alle taken die nodig zijn voor het voltooien van een productieproject geïdentificeerd en benoemd. Dit kunnen taken zijn zoals materiaalvoorbereiding, machinewerk, assemblage, kwaliteitscontrole, verpakking en verzending.
 2. Taakduur en afhankelijkheden: Voor elke taak wordt de geschatte duur bepaald, rekening houdend met de complexiteit, de benodigde middelen en andere relevante factoren. Bovendien worden de afhankelijkheden tussen taken geïdentificeerd, wat aangeeft welke taken moeten worden voltooid voordat andere taken kunnen beginnen.
 3. Tijdschaal en balkdiagrammen: Op basis van de taakinformatie wordt een tijdschaal gedefinieerd, bijvoorbeeld in dagen, weken of maanden. Vervolgens worden balken getekend op de tijdschaal om de duur van elke taak weer te geven. De positie van de balken geeft aan wanneer elke taak begint en eindigt.
 4. Resourceplanning: Naast de taakplanning kunnen Gantt-charts ook informatie bevatten over de toewijzing van middelen, zoals personeel, machines of materialen, aan elke taak. Dit helpt bij het identificeren van mogelijke knelpunten en het optimaliseren van de resourceplanning.
 5. Voortgangsregistratie: Tijdens de uitvoering van het productieproject kan de voortgang van elke taak worden bijgehouden en bijgewerkt in de Gantt-chart. Dit geeft een visueel beeld van de werkelijke voortgang in vergelijking met de geplande planning.
 6. Communicatie en bijsturing: Gantt-charts worden vaak gebruikt als communicatiemiddel tussen verschillende belanghebbenden, zoals projectmanagers, teamleden en klanten. Ze kunnen dienen als basis voor discussies over planning, bijsturing en eventuele wijzigingen in het project.

Door het gebruik van een grafische productieplanning, zoals een Gantt-chart, kunnen organisaties de productieactiviteiten beter plannen, coördineren en beheren. Het biedt een gestructureerd overzicht van de taken, helpt bij het identificeren van kritieke paden, bevordert de samenwerking tussen teamleden en ondersteunt de tijdige levering van producten.

Gratis ERP informatiepakket

Het informatiepakket bestaat uit:

 • De Whitepaper Succesvol ERP selecteren
 • De Whitepaper Succesvol ERP implementeren
 • Het dossier wat is ERP

Een compleet handboek met duidelijk stappenplan voor selectie en implementatie van ERP systemen. De functies, kosten, voor- en nadelen.
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y