IPL is een specialist in de selectie en implementatie van ERP systemen. IPL heeft meer dan 250 bedrijven in productie, groothandel en service ondersteund. We doen dit op basis van onze jaarlijkse internationale, onafhankelijke evaluatie van ERP-systemen, die we sinds 1991 uitvoeren.

Selectie van overige Business Software

Ook voor de selectie en invoering van andere bedrijfssoftware (PDM, PLM, CAD en PCF) kunt u bij ons terecht.

Smart Customization

Klanten verwachten van Industriële bedrijven die eigen producten of machines produceren dat deze tegen concurrerende prijzen en acceptabele levertijden, inclusief klantspecifieke aanpassingen worden geleverd. Individualisering, dus maatwerk, zonder meerkosten is hier het ultieme doel.

Smart Customization is een manier van organiseren waarbij het beheren en vastleggen van het eigen product, de operationele realisatieprocessen en de geautomatiseerde ondersteuning nauw op elkaar worden afgestemd. Door middel van proces differentiatie benut Smart Customization de mogelijkheden van Configure to Order (CTO) naast Engineering to Order (ETO) en Assemble to Order (ATO). Hierbij moet helder en eenduidig zijn wat kan en wat niet. Verder ook een scherp inzicht in wat u uw klant kunt toezeggen tegen welke condities